Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Ochrana ovzdušia

Oznamy 

1. Prevádzkovateľ chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov je povinný v zmysle zákona NR SR č. 286/2009 Z.z. o flúorovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámiť do 31. marca na tunajší úrad údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach. 

2.  Prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný  v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia oznámiť do 15. februára na tunajší úrad  údaje o množstvách  a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

3. Formuláre a informácie pre prevádzkovateľov ZZO sú uvedené na webovej stránke:

http://www.air.sk/neis/statna_sprava.php 

Dokumenty na stiahnutie 

Tlačivo oznámenia za fluórované skleníkové plyny (RTF, 56 kB)

Tlačivá pre prevádzkovateľov ZZO (XLS, 1 MB)

Zoznam spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod dve tony za hodinu v okrese Prievidza za rok 2022 (PDF, 271 kB)

Zoznam prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Prievidza za rok 2022 (PDF, 280 kB)