Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2021, pondelok
 

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza

 

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

29.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu výrub drevín v k. ú. Tužina – LESY SR (PDF, 201 kB)

19.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k .ú. Valaská Belá – Martin Hritz (PDF, 199 kB)

18.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dolné Vestenice - Zdenka Makyšová (PDF, 123 kB)

15.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie alebo ničenie biotopu európskeho významu – Obec Poruba (PDF, 269 kB)

10.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výstavbu oplotenia pozemkov v k. ú. Čavoj  – Ľuboš Petráš (PDF, 123 kB)

27.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Adriana Šovčíková (PDF, 122 kB)

11.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Kúpele Bojnice, a.s. (PDF, 122 kB)

06.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Pavel Danko (PDF, 199 kB)

21.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Radobica – František Poliak (PDF, 199 kB)

17.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Milan Strohner (PDF, 200 kB)

10.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Obec Valaská Belá (PDF, 122 kB)

07.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj –  Milan Ondrišák (PDF, 124 kB)

03.08.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Peter Lagin (PDF, 122 kB)

27.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu zničenie biotopu a vydanie súhlasu na výrub drevín – Slovenská správa ciest, Žilina (PDF, 200 kB)

23.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub v k. ú. Bojnice– Národná zoologická záhrada Bojnice (PDF, 198 kB)

21.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Tužina, Dlabaj (PDF, 122 kB)

22.06.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová – Igor Sirotňák (PDF, 200 kB)

19.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub v k. ú. Radobica – Karol Páleník (PDF, 200 kB)

11.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v Bojniciach, Kučerová (PDF, 356 kB)

10.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katast. území Bojnice, Rybanská (PDF, 191 kB)

29.04.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kľačno – Obec Kľačno (PDF, 178 kB)

31.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Martin Matejček (PDF, 178 kB)

30.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – Dominika Krajčíková (PDF, 122 kB)

30.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Malá Lehôtka – Ľuboš Čičmanec (PDF, 192 kB)

22.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Obec Poruba (PDF, 201 kB)

16.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Ľubica Fitzelová (PDF, 200 kB)

16.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Jana Sirotňáková (PDF, 199 kB)

05.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Slnečné údolie, s.r.o. Prievidza (PDF, 97 kB)

05.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k.ú. Prievidza – Mesto Prievidza (PDF, 193 kB)

04.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výstavbu oplotenia pozemku v katastrálnom území Podhradie – Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza (PDF, 197 kB)

26.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Valaská Belá - Marcela Sýkorová (PDF, 192 kB)

22.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Nitrianske Rudno – Ing. Katarína Lukáčová (PDF, 191 kB)

15.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – VAŠA s.r.o., Nováky (PDF, 199 kB)

03.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Bojnice – ADS Invest, s.r.o. Bratislava (PDF, 201 kB)

26.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Nitrianske Rudno – SVP, š. p. OZ Piešťany (PDF, 198 kB)

18.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Dolné Vestenice – Urbariát – PS Dolné Vestenice (PDF, 201 kB)

18.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Radobica – František Poliak (PDF, 190 kB)

15.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Valaská Belá – Róbert Kluvanec (PDF, 191 kB)    

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií