Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-odpadov-26

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bioplynova-stanica-kos-doplnenie-noveho-druhu-odpadu-urceneho-na-zhodn

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stavebne-upravy-pristavba-nadstavba-existujucej-porazkarne-na-bitunok-

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/sportovo-zabavny-park-dream-park

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-d-scheuch-prievidza

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vybudovanie-noveho-internistickeho-pavilonu-nsp-bojnice

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza

Protipovodňová ochrana a vodozádržné opatrenia v obci Horné Vestenice

Kolumbárium Tužina

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

15.2.2023 Zberný dvor obce Jalovec OU-PD-OSZP-2023_018104 (PDF, 699 kB)

13.2.2023 Zariadenie na zber druhotných surovín Košovská cesta 19A Prievidza ZP EKO QELET a.s. (PDF, 1 MB)

13.2.2023 Zariadenie na zber druhotných surovín Partizánska ul č.1 Zemianske Kostoľany ZP EKO QELET a.s. (PDF, 923 kB)

13.2.2023 Zariadenie na zber druhotných surovín, Železničiarska ulica, Handlová, ŽP EKO QELET a.s. (PDF, 910 kB)

10.1.2023 Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov  ziadatel Eduard Klein VANESA A.Hlinku 48158   972  71 Novaky_rozhodnutie OU_PD_OSZP_202232570 (PDF, 37 kB)

22.12.2022 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadateľ  Ing. Ondrej Lazoň Technol, Kukučínova 732-48, 971 12 Nedožery-Brezany - žiadosť (PDF, 516 kB)

21.12.2022 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadateľ Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava – rozhodnutie (PDF, 69 kB)

03.11.2022 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, žiadateľ Eduard Klein VANESA, A. Hlinku 481-58, 972 71 Nováky – žiadosť (PDF, 1 MB) (PDF, 452 kB)

21.10.2022 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, žiadateľ: Slovenské elektrárne a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava – žiadosť (PDF, 1 MB)

16.06.2022 Zariadenie na zber odpadov, Zberné suroviny Žilina a. s., prevádzka Skladová cesta 2, Prievidza (PDF, 1 MB)

16.06.2022 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov, Zberné suroviny Žilina a. s., prevádzka Skladová cesta 2, Prievidza (PDF, 919 kB)

Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

6.3.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v VÚOOD Bojnice 2023_020317 (PDF, 232 kB)

6.3.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová - Šlechta OU-PD-OSZP-2023_020774 (PDF, 180 kB)

27.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice - Kúpele Bojnice a_s_ OU-PD-OSZP-2023_020312 (PDF, 179 kB)

23.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k.ú. Prievidza   OU-PD-OSZP-2023_020119-002 (PDF, 123 kB)

23.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová - Šiket OU-PD-OSZP-2023_020082 (PDF, 230 kB)

14.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dubnica OU-PD-OSZP-2023_019393 (PDF, 199 kB)

14.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Lazany OU-PD-OSZP-2023019113 (PDF, 180 kB)

13.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kocurany - Rudinský OU-PD-OSZP-2023019110 (PDF, 178 kB)

10.2.2023 Upovedomenie o začati správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevin v k.u. Horná Ves OU-PD-OSZP-2023017756 (PDF, 200 kB)

31.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevín v k.u. Kľačno OU-PD-OSZP-2023_16923 (PDF, 202 kB)

31.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevin v k.u. Bojnice OU-PD-OSZP-2023_016915 (PDF, 200 kB)

31.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k_ú_ Dolne Vestenice-VEGUM a_s_  OU-PD-OSZP-2023/017511 (PDF, 181 kB)

25.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú. Čavoj PO OU-PD-OSZP-2023017120 (PDF, 200 kB)

25.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú. Bojnice FO  OU-PD-OSZP-2023015030 (PDF, 200 kB)

23.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin v k.ú. Valaská Belá OU_PD_OSZP_2023_016683 Havránek (PDF, 234 kB)

19.01.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice OU_PD_OSZP__2023016681 (PDF, 181 kB)

17.01.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.u. Handlová - Šiket OU_PD_OSZP_2023_016395 (PDF, 179 kB)

16.12.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Handlova (PDF, 199 kB)

6.12.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Nova Lehota - Vrskova OU_PD_OSZP_2022035004 (PDF, 179 kB)

28.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Opatovce nad Nitrou - Kotrík (PDF, 180 kB)

16.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevín v k.u. Tuzina, Lesy SR   OU-PD-OSZP-2022033792 (PDF, 200 kB)

15.11.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Bojnice  Zoo Bojnice (PDF, 200 kB)

08.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Malinová OU_PD_OSZP_2022033032 (PDF, 199 kB)

02.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dolné Vestenice - OU-PD-OSZP-2022/032911 (PDF, 171 kB)

11.10.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice, Kúpele Bojnice (PDF, 240 kB)

07.10.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Jalovec, Krčik (PDF, 199 kB)

07.10.2022 Verejná vyhláška - OU-PD-OSZP-2022/009365-029 Oznámenie o pokračovaní v konaní a nariadenie ústneho pojednávania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zásah do biotopu a súhlasu na výrub drevín v súvislosti s plánovanou výstavbou – Obchvat mesta Prievidza (PDF, 130 kB)

05.10.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Valaska Bela - OU-PD-OSZP-2022031020 (PDF, 198 kB)

29.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú.Handlová - (PDF, 199 kB) Hegliova - OU-PD-OSZP-2022030019 (PDF, 199 kB)

21.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v OP VN vedenia 1334 PLATAN (PDF, 929 kB)

21.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v MO SR (PDF, 670 kB)

21.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v OP VN vedenia 259 PLATAN (PDF, 216 kB)

20.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová -  Podolec (PDF, 199 kB)

12.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Pravenec-Vaculíková (PDF, 122 kB)

05.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová_OU-PD-OSZP-2022/028868  (PDF, 122 kB)

22.08.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová - Chromík (PDF, 122 kB)

17.08.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Malinová - Viliam Škrobák (PDF, 122 kB)

17.08.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Malinová - Eduard Moždžen a Moždženová Helena (PDF, 123 kB)

04.08.2022 Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - obec Čavoj (PDF, 123 kB)

27.07.2022 Upovedomenie_o_začatí_konania_vo_veci_zákazu_a_obmedzenia_lesohospodárskej_činnosti_Čavoj_(0041721_2022) (PDF, 176 kB)

27.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Cigeľ, Mikuš (PDF, 200 kB)

27.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová, Siemer (PDF, 200 kB)

11.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská Belá, Urbárske spoločenstvo (PDF, 199 kB)

11.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Jalovec, Kotian (PDF, 198 kB)

04.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vyrub Poruba (PDF, 198 kB)

20.06.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – Roman Višňovec (PDF, 123 kB)

17.06.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – ERGAprojekt (PDF, 203 kB)

03.06.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Pravenec – Stanislav Ertel (PDF, 123 kB)

26.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Ing. Anton Sumerák (PDF, 123 kB)

20.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj – Zuzana Dobrovodská (PDF, 199 kB)

12.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Branislav Zábojník (PDF, 178 kB)

09.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – Ladislav Židek (PDF, 178 kB)

09.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Bojnice – Jozef Hajro (PDF, 199 kB)

06.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie alebo ničenie biotopov európskeho významu v obci Seč – Jaroslav Balog (PDF, 272 kB)

28.04.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – HBP a.s., Prievidza (PDF, 179 kB)

28.04.2022 Inventarizácia drevín na výrub (PDF, 145 kB)

06.04.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom – Lukáš Kováč (PDF, 179 kB)

04.04.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Peter Kotlár (PDF, 93 kB)

31.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Veľká Čausa – Juraj Boďa (PDF, 180 kB)

31.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európského významu v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom – Mgr. Miroslav Pavec (PDF, 123 kB)

14.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Kúpele Bojnice a. s., Bojnice (PDF, 179 kB)

07.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kocurany – Obec Kocurany (PDF, 299 kB)

07.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Mgr. Martin Výskok (PDF, 181 kB)

07.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Albín Fulek (PDF, 180 kB)

04.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice – Jozef Vážan (PDF, 201 kB)

04.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Ráztočno – Andrea Klasová (PDF, 200 kB)

09.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nitrianske Pravno – Zdenek Briatka (PDF, 180 kB)

08.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nováky – Mesto Nováky (PDF, 202 kB)

07.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – G real s.r.o., Senica (PDF, 123 kB)

02.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sebedražie – Norbert Cibulka (PDF, 200 kB)

28.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kanianka obec (PDF, 200 kB)

21.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj – JUDr. Anna Gulášová (PDF, 200 kB)

21.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj – JUDr. Anna Gulášová II (PDF, 201 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Anton Peciar (PDF, 201 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie biotopu európského významu v k. ú. Bojnice – Viktor Tvrdý (PDF, 122 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Obec Poruba (PDF, 122 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom – Ing. Renáta Hudecová (PDF, 123 kB)

07.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Lazany – Obec Lazany (PDF, 121 kB)

31.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nováky – Mesto Nováky (PDF, 202 kB)

29.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na použitie reprodukovanej hudby v území CHKO Ponitrie, Kamenec pod Vtáčnikom – Ing. Róbert Žiško (PDF, 201 kB)

22.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Radobica – Natália Kroupová II (PDF, 199 kB)

07.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Radobica – Natália Kroupová (PDF, 201 kB)

02.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k .ú. Handlová – Igor Radecký (PDF, 340 kB)

29.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu výrub drevín v k. ú. Tužina – LESY SR (PDF, 201 kB)

19.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k .ú. Valaská Belá – Martin Hritz (PDF, 199 kB)

18.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dolné Vestenice - Zdenka Makyšová (PDF, 123 kB)

15.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie alebo ničenie biotopu európskeho významu – Obec Poruba (PDF, 269 kB)

10.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výstavbu oplotenia pozemkov v k. ú. Čavoj  – Ľuboš Petráš (PDF, 123 kB)

27.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Adriana Šovčíková (PDF, 122 kB)

11.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Kúpele Bojnice, a.s. (PDF, 122 kB)

06.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Pavel Danko (PDF, 199 kB)

21.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Radobica – František Poliak (PDF, 199 kB)

17.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Milan Strohner (PDF, 200 kB)

10.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Obec Valaská Belá (PDF, 122 kB)

07.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj –  Milan Ondrišák (PDF, 124 kB)

03.08.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Peter Lagin (PDF, 122 kB)

27.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu zničenie biotopu a vydanie súhlasu na výrub drevín – Slovenská správa ciest, Žilina (PDF, 200 kB)

23.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub v k. ú. Bojnice– Národná zoologická záhrada Bojnice (PDF, 198 kB)

21.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Tužina, Dlabaj (PDF, 122 kB)

22.06.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová – Igor Sirotňák (PDF, 200 kB)

19.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub v k. ú. Radobica – Karol Páleník (PDF, 200 kB)

11.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v Bojniciach, Kučerová (PDF, 356 kB)

10.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katast. území Bojnice, Rybanská (PDF, 191 kB)

29.04.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kľačno – Obec Kľačno (PDF, 178 kB)

31.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Martin Matejček (PDF, 178 kB)

30.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – Dominika Krajčíková (PDF, 122 kB)

30.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Malá Lehôtka – Ľuboš Čičmanec (PDF, 192 kB)

22.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Obec Poruba (PDF, 201 kB)

16.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Ľubica Fitzelová (PDF, 200 kB)

16.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Jana Sirotňáková (PDF, 199 kB)

05.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Slnečné údolie, s.r.o. Prievidza (PDF, 97 kB)

05.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k.ú. Prievidza – Mesto Prievidza (PDF, 193 kB)

04.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výstavbu oplotenia pozemku v katastrálnom území Podhradie – Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza (PDF, 197 kB)

26.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Valaská Belá - Marcela Sýkorová (PDF, 192 kB)

22.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Nitrianske Rudno – Ing. Katarína Lukáčová (PDF, 191 kB)

15.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – VAŠA s.r.o., Nováky (PDF, 199 kB)

03.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Bojnice – ADS Invest, s.r.o. Bratislava (PDF, 201 kB)

26.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Nitrianske Rudno – SVP, š. p. OZ Piešťany (PDF, 198 kB)

18.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Dolné Vestenice – Urbariát – PS Dolné Vestenice (PDF, 201 kB)

18.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Radobica – František Poliak (PDF, 190 kB)

15.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Valaská Belá – Róbert Kluvanec (PDF, 191 kB)    

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií