Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Správne konania

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/pristavba-skladovej-haly-iljin-pravenec

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/polyfunkcny-objekt-bojnice

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-na-spatne-zasypavanie-terenu

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bytovy-rezort-mlynar

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekultivacia-skladky-stabilizatu-fotovolticka-elektraren-na-skladke-st

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/radove-rodinne-domy-malinova

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dostavba-priemyselneho-arealu-fy-vasa-novaky-haly-f-g

Dopravná a technická vybavenosť pre obytnú zónu OREPA - 1. etapa

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zamocka-panorama

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/objekty-zivocisnej-vyroby-na-farme-v-lehote-pod-vtacnikom

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rekonstrukcia-objektu-suvisiaceho-so-spracovanim-polnohospodarskych-vy

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-odpadov-26

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bioplynova-stanica-kos-doplnenie-noveho-druhu-odpadu-urceneho-na-zhodn

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stavebne-upravy-pristavba-nadstavba-existujucej-porazkarne-na-bitunok-

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/sportovo-zabavny-park-dream-park

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobna-hala-d-scheuch-prievidza

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vybudovanie-noveho-internistickeho-pavilonu-nsp-bojnice

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

Nový zdroj tepla pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Prievidza

Protipovodňová ochrana a vodozádržné opatrenia v obci Horné Vestenice

Kolumbárium Tužina

Štátna vodná správa               

              Žiadosti

              Verejné vyhlášky

              Rozhodnutia  

          

Odpadové hospodárstvo

17.6.2024 Verejná vyhláška – Rozhodnutie  o uložení povinnosti zabezpečiť prijatie a vykonanie preventívnych opatrení prevádzkovateľovi - Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL, Nedožery-Brezany (PDF, 771 kB)

7.5.2024 Zmena súhlasu na prevádzkovanie Zariadenia na zhodnocovanie odpadov - druhotných surovín so sídlom DE-S-PE sro oz Prievidza Sebedražská 2 Prievidza OU-PD-OSZP_2024_011389 (PDF, 92 kB)

29.4.2024 Verejna vyhláška-informácia - konanie o uložení povinností zabezpečiť prijatie a vykonanie preventivnych opatrení prevadzkovateľovi - Ing Ondrej Lazon TECHNOL Nedozery-Brezany (PDF, 374 kB)

25.1.2024 Verejná vyhláška - oznámenie  o začatí konania o uložení povinnosti Ing. Ondrej Lazoň TECHNOL Nedožery-Brezany (PDF, 815 kB)

29.11.2023 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov odpadov so sídlom  Športová 475 Sebedražie žiadateľ  Marius Pedersen as Opatovská 1735 Trenčín - rozhodnutie (PDF, 42 kB)

29.11.2023 Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov - žiadosť AUTODIELY OSLANY sro (PDF, 853 kB)

24.11.2023 Zmena súhlasu na prevádkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov - AUTODIELY OSLANY sro OU-PD-OSZP-2023_038762 (PDF, 713 kB)

27.10.2023 Zariadenie na zhodnocovanie odpadov činnosťou R12, ŽP EKO QELET a.s., prevádzka Prievidza - žiadosť (PDF, 856 kB)

23.10.2023 Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov so sídlom  Športová 475 Sebedražie žiadateľ  Marius Pedersen as, Opatovská 1735 Trenčín - žiadosť OU-PD-OSZP-2023_036123 (PDF, 709 kB)

Ochrana prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

13.6.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Chalmová PO OU-PD-OSZP-2024_013979 (PDF, 203 kB)

10.6.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Prievidza OU-PD-OSZP-2024_013610 (PDF, 277 kB)

9.5.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová OU-PD-OSZP-2024_011396 (PDF, 201 kB)

6.5.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na organizovanie verejného podujatia OU-PD-OSZP-2024_011282 (PDF, 179 kB)

23.4.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Valaská Belá FO II OU-PD-OSZP-2024_010391 (PDF, 201 kB)

22.4.2024 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.ú. Nitrianske Rudno OU-PD-OSZP-2024_010205.pdf (PDF, 281 kB)

28.3.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v ku Prievidza OU-PD-OSZP-2024_008491 (PDF, 135 kB)

22.3.2024 Upovedomenie_o_zacati_spravneho_konania_vo_veci_vydania_suhlasu_na_vyrub_drevin_k_u_Solka_PO (PDF, 200 kB)

20.2.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská Belá FO OU-PD-OSZP-2024_004601 (PDF, 199 kB)

12.2.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodenie alebo zničenie biotopu EV Čavoj OU-PD-OSZP-2024/003806 (PDF, 200 kB)

9.2.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu výrub drevín v obci Chrenovec-Brusno OU-PD-OSZP-2024_003628 (PDF, 201 kB)

9.2.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Horná Ves OU-PD-OSZP-2024_003652 (PDF, 180 kB)

6.2.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Nitrianske Rudno OU-PD-OSZP-2024_003112 (PDF, 179 kB)

2.2.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú N. Pravno OU-PD-OSZP-2024_003067 (PDF, 201 kB)

25.1.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Jalovec FO OU-PD-OSZP-2024_002528 (PDF, 199 kB)

24.1.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín obec Jalovec OU-PD-OSZP-2024_002526 (PDF, 198 kB)

24.1.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin v ku Chrenovec PO OU-PD-OSZP-2024_002513 (PDF, 200 kB)

17.1.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Pravenec OU-PD-OSZP-2024_001781 (PDF, 179 kB)

11.1.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Bojnice OU-PD-OSZP-2024_001628 (PDF, 179 kB)

3.1.2024 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Jalovec OU-PD-OSZP-2024_001035 (PDF, 179 kB)

22.12.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu výrub drevin Lesy SR Tužina OU-PD-OSZP-2023_040619 (PDF, 201 kB)

11.12.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti o predĺženie termínu v rozhodnutí pre FO OU-PD-OSZP-2023_039867 (PDF, 200 kB)

30.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Brezany FO OU-PD-OSZP-2023_039018 (PDF, 201 kB)

30.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v ku Nitrianske Pravno OU-PD-OSZP-2023_039172 (PDF, 179 kB)

30.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov v kú Radobica OU-PD-OSZP-2023_039164 (PDF, 134 kB)

28.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v ku Ráztočno OU-PD-OSZP-2023_039016 (PDF, 200 kB)

27.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú.Bojnice OU-PD-OSZP-2023_038781 (PDF, 179 kB)

20.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin v ku Malinová OU-PD-OSZP-2023_038269 (PDF, 179 kB)

20.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Nitrianske Rudno OU-PD-OSZP-2023_038272 (PDF, 179 kB)

14.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín_Veľká Čausa OU-PD-OSZP-2023_035327 (PDF, 340 kB)

13.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Kanianka OU-PD-OSZP-2023_037890 (PDF, 179 kB)

9.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európského významu-Kamenec pod Vtáčnikom OU-PD-OSZP-2023_036885 (PDF, 180 kB)

7.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub kú Nitrianske Rudno OU-PD-OSZP-2023_037567 (PDF, 200 kB)

7.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu VESTKAM kú Horné Vestenice OU-PD-OSZP-2023_037457 (PDF, 200 kB)

7.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Handlová OU-PD-OSZP-2023_037191 (PDF, 200 kB)

6.11.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Handlová OU-PD-OSZP-2023_037044 (PDF, 179 kB)

26.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Ráztočno OU-PD-OSZP-2023_036763 (PDF, 178 kB)

23.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevin v ku Handlova OU-PD-OSZP-2023_036474 (PDF, 200 kB)

23.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Bojnice_MB Technology OU-PD-OSZP-2023_036470 (PDF, 202 kB)

23.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Čavoj OU-PD-OSZP-2023_036404 (PDF, 179 kB)

23.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov v kú Tužina OU-PD-OSZP-2023_036405 (PDF, 135 kB)

20.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Prievidza PO OU-PD-OSZP-2023_036389 (PDF, 201 kB)

19.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v kú Oslany OU-PD-OSZP-2023_036214 (PDF, 179 kB)

13.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská Belá OU-PD-OSZP-2023_035908 (PDF, 180 kB)

10.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín_Malá Čausa OU-PD-OSZP-2023_035687 (PDF, 340 kB)

03.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k ú  Ráztočno OU-PD-OSZP-2023_035332 (PDF, 198 kB)

25.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k ú Dolné Vestenice OU-PD-OSZP-2023_034649 (PDF, 179 kB)

25.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k u Kanianka OU-PD-OSZP-2023_034539 (PDF, 199 kB)

25.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k ú Nitrianske Rudno FO OU-PD-OSZP-2023_034542 (PDF, 199 kB)

19.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k ú Bojnice OU-PD-OSZP-2023_034292 (PDF, 180 kB)

19.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k ú  Bojnice OU-PD-OSZP-2023_034090 (PDF, 204 kB)

5.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k ú Seč OU-PD-OSZP-2023_033463 (PDF, 179 kB)

5.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kostolná Ves OU-PD-OSZP-2023_033466 (PDF, 180 kB)

5.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin v k.u. Prievidza Cmarko OU-PD-OSZP-2022_033421 (PDF, 199 kB)

5.9.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice Zoo OU-PD-OSZP-2022_033420 (PDF, 199 kB)

14.8.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny Horná Ves OU-PD-OSZP-2022_032143 (PDF, 201 kB)

8.8.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice (PDF, 201 kB)

1.8.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská Belá OU-PD-OSZP-2023_031422 (PDF, 181 kB)

21.07.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v kú Kostolná Ves OU-PD-OSZP-2023_030829 FO (PDF, 200 kB)

11.7.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k_ú_ Seč OU-PD-OSZP-2023_029949 (PDF, 179 kB)

29.6.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci organizovania letného skautského tábora OU-PD-OSZP-2023029384 (PDF, 199 kB)

28.6.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú. Prievidza OU-PD-OSZP-2023/029194  (PDF, 181 kB)

22.6.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú. Bojnice PO Calvin OU-PD-OSZP-2023_028890 (PDF, 200 kB)

22.6.2023 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub dreviny v k u Nitrianske Rudno FO OU-PD-OSZP-2023_028676 (PDF, 200 kB)

2.6.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopu EV v obci Nitrianske Rudno OU-PD-OSZP-2023_027472 (PDF, 271 kB)

2.6.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na organizovanie podujatia Jelení paroh a Kravský roh OU-PD-OSZP-2023_027453 (PDF, 199 kB)

1.6.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Lehota pod Vtáčnikom OU-PD-OSZP-2023_027273 (PDF, 182 kB)

15.5.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Chrenovec PO OU-PD-OSZP-2023_025996 (PDF, 201 kB)

11.5.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin v k u Ráztočno - Eštok  OU-PD-OSZP-2023_025641 (PDF, 179 kB)

2.5.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Poluvsie OU-PD-OSZP-2023_025168 (PDF, 180 kB)

11.4.2023 Upovedomenie o začati správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevin v k u Bojnice  OU-PD-OSZP-2023_023731 (PDF, 198 kB)

6.3.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v VÚOOD Bojnice 2023_020317 (PDF, 232 kB)

6.3.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová - Šlechta OU-PD-OSZP-2023_020774 (PDF, 180 kB)

27.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice - Kúpele Bojnice a_s_ OU-PD-OSZP-2023_020312 (PDF, 179 kB)

23.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k.ú. Prievidza   OU-PD-OSZP-2023_020119-002 (PDF, 123 kB)

23.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová - Šiket OU-PD-OSZP-2023_020082 (PDF, 230 kB)

14.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dubnica OU-PD-OSZP-2023_019393 (PDF, 199 kB)

14.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Lazany OU-PD-OSZP-2023019113 (PDF, 180 kB)

13.2.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Kocurany - Rudinský OU-PD-OSZP-2023019110 (PDF, 178 kB)

10.2.2023 Upovedomenie o začati správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevin v k.u. Horná Ves OU-PD-OSZP-2023017756 (PDF, 200 kB)

31.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevín v k.u. Kľačno OU-PD-OSZP-2023_16923 (PDF, 202 kB)

31.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevin v k.u. Bojnice OU-PD-OSZP-2023_016915 (PDF, 200 kB)

31.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k_ú_ Dolne Vestenice-VEGUM a_s_  OU-PD-OSZP-2023/017511 (PDF, 181 kB)

25.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú. Čavoj PO OU-PD-OSZP-2023017120 (PDF, 200 kB)

25.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k.ú. Bojnice FO  OU-PD-OSZP-2023015030 (PDF, 200 kB)

23.1.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevin v k.ú. Valaská Belá OU_PD_OSZP_2023_016683 Havránek (PDF, 234 kB)

19.01.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice OU_PD_OSZP__2023016681 (PDF, 181 kB)

17.01.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.u. Handlová - Šiket OU_PD_OSZP_2023_016395 (PDF, 179 kB)

16.12.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Handlova (PDF, 199 kB)

6.12.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Nova Lehota - Vrskova OU_PD_OSZP_2022035004 (PDF, 179 kB)

28.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Opatovce nad Nitrou - Kotrík (PDF, 180 kB)

16.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na vyrub drevín v k.u. Tuzina, Lesy SR   OU-PD-OSZP-2022033792 (PDF, 200 kB)

15.11.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Bojnice  Zoo Bojnice (PDF, 200 kB)

08.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Malinová OU_PD_OSZP_2022033032 (PDF, 199 kB)

02.11.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Dolné Vestenice - OU-PD-OSZP-2022/032911 (PDF, 171 kB)

11.10.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice, Kúpele Bojnice (PDF, 240 kB)

07.10.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Jalovec, Krčik (PDF, 199 kB)

07.10.2022 Verejná vyhláška - OU-PD-OSZP-2022/009365-029 Oznámenie o pokračovaní v konaní a nariadenie ústneho pojednávania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na zásah do biotopu a súhlasu na výrub drevín v súvislosti s plánovanou výstavbou – Obchvat mesta Prievidza (PDF, 130 kB)

05.10.2022 Upovedomenie o zacati spravneho konania vo veci vydania suhlasu na vyrub drevin v k.u. Valaska Bela - OU-PD-OSZP-2022031020 (PDF, 198 kB)

29.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú.Handlová - (PDF, 199 kB) Hegliova - OU-PD-OSZP-2022030019 (PDF, 199 kB)

21.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v OP VN vedenia 1334 PLATAN (PDF, 929 kB)

21.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v MO SR (PDF, 670 kB)

21.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v OP VN vedenia 259 PLATAN (PDF, 216 kB)

20.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová -  Podolec (PDF, 199 kB)

12.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Pravenec-Vaculíková (PDF, 122 kB)

05.09.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová_OU-PD-OSZP-2022/028868  (PDF, 122 kB)

22.08.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová - Chromík (PDF, 122 kB)

17.08.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Malinová - Viliam Škrobák (PDF, 122 kB)

17.08.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Malinová - Eduard Moždžen a Moždženová Helena (PDF, 123 kB)

04.08.2022 Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj - obec Čavoj (PDF, 123 kB)

27.07.2022 Upovedomenie_o_začatí_konania_vo_veci_zákazu_a_obmedzenia_lesohospodárskej_činnosti_Čavoj_(0041721_2022) (PDF, 176 kB)

27.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Cigeľ, Mikuš (PDF, 200 kB)

27.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová, Siemer (PDF, 200 kB)

11.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Valaská Belá, Urbárske spoločenstvo (PDF, 199 kB)

11.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Jalovec, Kotian (PDF, 198 kB)

04.07.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vyrub Poruba (PDF, 198 kB)

20.06.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – Roman Višňovec (PDF, 123 kB)

17.06.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – ERGAprojekt (PDF, 203 kB)

03.06.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Pravenec – Stanislav Ertel (PDF, 123 kB)

26.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Ing. Anton Sumerák (PDF, 123 kB)

20.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj – Zuzana Dobrovodská (PDF, 199 kB)

12.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Branislav Zábojník (PDF, 178 kB)

09.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – Ladislav Židek (PDF, 178 kB)

09.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny v k. ú. Bojnice – Jozef Hajro (PDF, 199 kB)

06.05.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie alebo ničenie biotopov európskeho významu v obci Seč – Jaroslav Balog (PDF, 272 kB)

28.04.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – HBP a.s., Prievidza (PDF, 179 kB)

28.04.2022 Inventarizácia drevín na výrub (PDF, 145 kB)

06.04.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Lehota pod Vtáčnikom – Lukáš Kováč (PDF, 179 kB)

04.04.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Peter Kotlár (PDF, 93 kB)

31.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Veľká Čausa – Juraj Boďa (PDF, 180 kB)

31.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európského významu v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom – Mgr. Miroslav Pavec (PDF, 123 kB)

14.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Kúpele Bojnice a. s., Bojnice (PDF, 179 kB)

07.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kocurany – Obec Kocurany (PDF, 299 kB)

07.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Mgr. Martin Výskok (PDF, 181 kB)

07.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Albín Fulek (PDF, 180 kB)

04.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Bojnice – Jozef Vážan (PDF, 201 kB)

04.03.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Ráztočno – Andrea Klasová (PDF, 200 kB)

09.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nitrianske Pravno – Zdenek Briatka (PDF, 180 kB)

08.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nováky – Mesto Nováky (PDF, 202 kB)

07.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – G real s.r.o., Senica (PDF, 123 kB)

02.02.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Sebedražie – Norbert Cibulka (PDF, 200 kB)

28.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kanianka obec (PDF, 200 kB)

21.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj – JUDr. Anna Gulášová (PDF, 200 kB)

21.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj – JUDr. Anna Gulášová II (PDF, 201 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Anton Peciar (PDF, 201 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie biotopu európského významu v k. ú. Bojnice – Viktor Tvrdý (PDF, 122 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Obec Poruba (PDF, 122 kB)

17.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom – Ing. Renáta Hudecová (PDF, 123 kB)

07.01.2022 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Lazany – Obec Lazany (PDF, 121 kB)

31.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Nováky – Mesto Nováky (PDF, 202 kB)

29.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na použitie reprodukovanej hudby v území CHKO Ponitrie, Kamenec pod Vtáčnikom – Ing. Róbert Žiško (PDF, 201 kB)

22.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Radobica – Natália Kroupová II (PDF, 199 kB)

07.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Radobica – Natália Kroupová (PDF, 201 kB)

02.12.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k .ú. Handlová – Igor Radecký (PDF, 340 kB)

29.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu výrub drevín v k. ú. Tužina – LESY SR (PDF, 201 kB)

19.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k .ú. Valaská Belá – Martin Hritz (PDF, 199 kB)

18.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dolné Vestenice - Zdenka Makyšová (PDF, 123 kB)

15.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na poškodzovanie alebo ničenie biotopu európskeho významu – Obec Poruba (PDF, 269 kB)

10.11.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výstavbu oplotenia pozemkov v k. ú. Čavoj  – Ľuboš Petráš (PDF, 123 kB)

27.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Adriana Šovčíková (PDF, 122 kB)

11.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Bojnice – Kúpele Bojnice, a.s. (PDF, 122 kB)

06.10.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Pavel Danko (PDF, 199 kB)

21.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Radobica – František Poliak (PDF, 199 kB)

17.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Milan Strohner (PDF, 200 kB)

10.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Obec Valaská Belá (PDF, 122 kB)

07.09.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Čavoj –  Milan Ondrišák (PDF, 124 kB)

03.08.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Valaská Belá – Peter Lagin (PDF, 122 kB)

27.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu zničenie biotopu a vydanie súhlasu na výrub drevín – Slovenská správa ciest, Žilina (PDF, 200 kB)

23.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub v k. ú. Bojnice– Národná zoologická záhrada Bojnice (PDF, 198 kB)

21.07.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Tužina, Dlabaj (PDF, 122 kB)

22.06.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú. Handlová – Igor Sirotňák (PDF, 200 kB)

19.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub v k. ú. Radobica – Karol Páleník (PDF, 200 kB)

11.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v Bojniciach, Kučerová (PDF, 356 kB)

10.05.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katast. území Bojnice, Rybanská (PDF, 191 kB)

29.04.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Kľačno – Obec Kľačno (PDF, 178 kB)

31.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Martin Matejček (PDF, 178 kB)

30.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Prievidza – Dominika Krajčíková (PDF, 122 kB)

30.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Malá Lehôtka – Ľuboš Čičmanec (PDF, 192 kB)

22.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Obec Poruba (PDF, 201 kB)

16.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Poruba – Ľubica Fitzelová (PDF, 200 kB)

16.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – Jana Sirotňáková (PDF, 199 kB)

05.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dubnica – Slnečné údolie, s.r.o. Prievidza (PDF, 97 kB)

05.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k.ú. Prievidza – Mesto Prievidza (PDF, 193 kB)

04.03.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výstavbu oplotenia pozemku v katastrálnom území Podhradie – Lesy Slovenskej republiky, š.p., OZ Prievidza (PDF, 197 kB)

26.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Valaská Belá - Marcela Sýkorová (PDF, 192 kB)

22.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Nitrianske Rudno – Ing. Katarína Lukáčová (PDF, 191 kB)

15.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Handlová – VAŠA s.r.o., Nováky (PDF, 199 kB)

03.02.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Bojnice – ADS Invest, s.r.o. Bratislava (PDF, 201 kB)

26.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Nitrianske Rudno – SVP, š. p. OZ Piešťany (PDF, 198 kB)

18.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v katastrálnom území Dolné Vestenice – Urbariát – PS Dolné Vestenice (PDF, 201 kB)

18.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Radobica – František Poliak (PDF, 190 kB)

15.01.2021 Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín v katastrálnom území Valaská Belá – Róbert Kluvanec (PDF, 191 kB)    

Ochrana ovzdušia

Prevencia závažných priemyselných havárií