Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. júl 2021, utorok
 

Oznamy a informácie

Oznamy a informácie  |  Žiadosti  |  SKÚŠKY

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené na -1. podlaží (bezplatne 1 hodina) - vjazd z Obchodnej ulice

 Autoškoly a školiace strediska KKV

Podľa  vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 219/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest  (PDF, 164 kB) a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 234/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (PDF, 312 kB) (ďalej len „vyhláška ÚVZ SR č. 234/2021 V. v. SR“) sa všetkým prevádzkovateľom autoškôl a školiacim strediskám inštruktorov vykonávajúcim inštruktorské kurzy a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku nariaďuje dodržiavať  povolený počet pri výučbe teórie prezenčnou formou výučby teórie a záverečnej skúšky a to, že do 150 m2 je povolený maximálny počet účastníkov kurzu alebo skúšky 10 osôb a pri ploche učebne nad 150 m2 je stanovených 15 m2 na jednu osobu. Inštruktor, lektor a členovia skúšobnej komisie sa nezapočítavajú do stanovenej kapacity účastníkov kurzu.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR


V zbierke zákonov bol zverejnený zákon „Lex_korona“ č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Uvedeným zákonom sa menia zákony:

  • č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších predpisov – Čl. IV § 22d
  • č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov – Čl. VI § 13e
  • č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov – Čl. XI § 56h
  • č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke v znení neskorších predpisov – Čl. XIV § 170b

Úplne znenie zákona

Pokuty za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu v čase mimoriadnej situácie budú odpustené

V súčasnosti Okresné úrady, odbory cestnej dopravy a  pozemných komunikácií, neukladajú pokuty za neplatné technické a emisné kontroly, ktorých platnosť sa skončila od 12. 03. 2020 do odvolania. Ak by aj napriek uvedenej skutočnosti bol prevádzkovateľovi vozidla doručený rozkaz o uložení pokuty, môže voči nemu podať odpor z dôvodu mimoriadnej situácie, ako objektívnej príčiny nesplnenia tejto povinnosti., v ktorom sa odvolá na skutočnosť "vis maior".

Platnosť technických kontrol a emisných kontrol v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav

Prostredníctvom zákona č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 bol znovelizovaný zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol doplnený o § 170b Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.

§ 170b ods. 3 a 4 ustanovuje, že platnosť technickej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace a tiež že platnosť emisnej kontroly pravidelnej, ktorá uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje o tri mesiace. Krízová situácia začala dňom 12.3.2020 na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.3.2020 (PDF, 289 kB), kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov vozidiel, že predlženie platnosti technickej kontroly a emisnej kontroly sa týka iba Slovenskej republiky, keďže zákony Slovenskej republiky platia iba na území Slovenskej republiky. Pri prevádzke vozidla v cestnej premávke v iných štátoch je potrebné mať platnú technickú kontrolu a emisnú kontrole a vodič vozidla je povinný sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej kontrole a emisnej kontrole. Vozidlo bez platnej technickej kontroly a emisnej kontroly je nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke (stanovisko Českej republiky).