Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

SKÚŠKY

Oznamy a informácie  |  Žiadosti  |  SKÚŠKY

Skúšky z odbornej spôsobilosti pre podnikanie v cestnej doprave

TERMÍN:  10. 07. 2024  o   8:30 hod.

 

MIESTNOSŤ: Zasadačka č. 1  Okresného úradu v Žiline, na ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (budova EUROPALACE) na 1. poschodí

TERMÍN DORUČENIA ŽIADOSTÍ:  03. 07. 2024

INÉ: Na skúšku si treba doniesť písacie potreby a kalkulačku.


Skúšky základnej kvalifikácie vodiča

TERMÍN:  09. 07. 2024 (utorok)  o   8:30 hod.

 

MIESTNOSŤ:  Zasadačka Okresného úradu v Žiline, na ul. Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (budova EUROPALACE) na 1. poschodí

PRIHLÁSENIE: Prihlásenie adeptov na skúšku je možné prostredníctvom školiacich stredísk v systéme JISCD

INÉ:

Žiadame prihlásenie uchádzačov jednotlivo.  

Pri zahraničných uchádzačov je potrebné požadované doklady zaslať vopred aj formou e-mailu. Zahraničný uchádzač o skúšku základnej kvalifikácie sa na skúšku dostaví spolu s tlmočníkom, ktorý je prítomný pri zahájení a vyhodnotení skúšky. Počas vykonania skúšky a písania testu tlmočník nemôže byť prítomný v miestnosti.

Uchádzač si v kiosku Okresného úradu uhradí správny poplatok za vykonanie skúšky vo výške 70,-€ (kód 799). Ku skúške predloží uchádzač okrem potvrdenia o úhrade správneho poplatku aj vodičský preukaz príslušnej skupiny týkajúcej sa skúšky (v opačnom prípade nebude ku skúške pripustený). V prípade zahraničných uchádzačov žiadame doloženie dokladov -  platné vodičské oprávnenie, povolenie na pobyt na území SR, alebo pracovnú zmluvu na území SR.        

V prípade úspešného vykonania skúšky predloží žiadateľ o kvalifikačnú kartu vodiča  resp. osvedčenie o základnej kvalifikácii :

- potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie KKV vo výške 70,-€ (kód 798)

- potvrdenie o úhrade poplatku za vydanie osvedčenia o ZK vo výške 7,-€ (kód 797)