Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2023, sobota
 

Správne konania

„Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu dub a čerešňa, v k. ú. Nesluša, na parcele KN-C 4849/3“, zverejnené dňa 07. 11. 2023 (PDF, 221 kB)

„Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu dub, v k. ú. Nesluša, na parcele KN-C 4850/5“, zverejnené dňa 07. 11. 2023 (PDF, 220 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny  druhu  smrekovec opadavý, k. ú. Povina  na parcele  KN-C 2482/539, zverejnené dňa 16.10.2023 (PDF, 146 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu slivka a 300 m2 kríkov, v k. ú. Nesluša, na parcelách KN-C 2450 a KN-C 2451, zverejnené dňa 11.10.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 14 ks drevín druhu smrek obyčajný, k.ú. Budatínska Lehota , na parcelách KN-C 1497/21, 1497/20, zverejnené dňa 27.09.2023 (PDF, 145 kB)

Vúrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 46 ks drevín druhu smrek obyčajný, rastúcich v k. ú. Kysucký Lieskovec, v extraviláne obce, na parcele KN-E 4936, zverejnené 08.09.2023 (PDF, 220 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 37 ks drevín druhu smrek obyčajný, v k. ú. Rudinská, na parcelách KN-E 3580, 3581, zverejnené dňa 18.08.2023 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín druhu lipa veľkolistá, v k. ú. Nesluša, na parcele KN-C 3244/236, zverejnené dňa 18.08.2023 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu smrek obyčajný, v k. ú. Kysucký Lieskovec, na parcele KN-C 3019/12, zverejnené dňa 03.08.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu smrek obyčajný, v k. ú. Budatínska Lehota, na parcele KN-E 1476, zverejnené dňa 21.07.2023 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu  európskeho významu Lk1 a Ls 1.3, v k. ú. Dolný Vadičov, na parcelách KN-C 482/3, 482/7, zverejnené dňa 30.06.2023 (PDF, 215 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín druhu smrek obyčajný, v k. ú. Budatínska Lehota, na parcelách KN-C 1495/4, 1495/5, zverejnené dňa 08.06.2023 (PDF, 155 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 28 ks drevín druhu smrek obyčajný, v k. ú. Kysucké Nové Mesto, na parcele KN-C 4148, zverejnené dňa 03.05.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie výrubu Macek Richard k. ú.  Rudinska, zverejnené dňa 10.02.2023 (PDF, 519 kB)

Zverejnenie výrubu Chládek, k.ú. Rudinka, zverejnené dňa 19.01.2023 (PDF, 269 kB)

Ochrana chránenej rastliny (huby) a chránených živočíchov (ďatľov a sov) podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. – zverejnené dňa 05.01.2023 (PDF, 142 kB)

Výrub drevín, Národná dialničná spoločnosť, a. s. Kysucké Nové Mesto, zverejnené dňa 27. 10. 2022 (PDF, 256 kB)

Zverejnenie výrubu Králiková, Dolný Vadičov, zverejnené dňa 07. 07. 2022 (PDF, 256 kB)

Zverejnenie výrubu Kvietek, Piňák Ochodnica, zverejnené dňa 01. 06. 2022 (PDF, 254 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín - Peter Brodňan, zverejnené dňa 03.05.2022 (PDF, 519 kB)

Zverejnenie výrubu Karas, Povina, zverejnené 25. 04. 2022 (PDF, 253 kB)

Zverejnenie - chránená rastlina, Snežnica, zverejnené dňa 25. 03. 2022 (PDF, 317 kB)

Zverejnenie - chránená rastlina, Snežnica, zverejnené dňa 14. 02. 2022 (PDF, 255 kB)

Zverejnenie výrubu Ondrušek, Nesluša, zverejnené dňa 11. 02. 2022 (PDF, 254 kB)

Zverejnenie výrubu Karas, Povina, zverejnené dňa 11. 02. 2022 (PDF, 254 kB)

Výrub drevín KN-C 3264, k.ú. Nesluša , zverejnené dňa 17.01.2022 (PDF, 224 kB)

Výrub drevín, k.ú. Rudinská, zverejnené dňa 14. 01. 2022 (PDF, 187 kB)

Ochrana chráneného živočícha orla skalného, zverejnené 16. 12. 2021   (PDF, 18 kB)

Výrub drevín – k.ú. Dolný Vadičov, zverejnené dňa 23. 11. 2021 (PDF, 188 kB)

Zverejnenie výrub Palárcová, zverejnené dňa 03. 11. 2021 (PDF, 188 kB)

Výrub drevín – k.ú. Prostredný Vadičov, zverejnené dňa 21.10.2021 (PDF, 188 kB)

Vydanie súhlasu na výrub drevín, katastrálne územie Rudinka, zverejnené dňa 23. 09. 2021 (PDF, 226 kB)

Výrub Záhradník, zverejnené dňa 12. 07. 2021 (PDF, 188 kB)

Výrub Rudinka Vavro 2, zverejnené dňa 16. 06. 2021 (PDF, 188 kB)

Výrub Rudinka, zverejnené dňa 04. 05. 2021 (PDF, 188 kB)

Oznámenie k výrubu drevín žiadateľa: Alica Hlušková,  zverejnené dňa 16. 04. 2021 (PDF, 188 kB)

Ochrana chráneného živočícha v zmysle §4 ods.2) zákona  NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejnené dňa 11. 03. 2021 (PDF, 187 kB)

Oznámenie k výrubu drevín pre obec Povina, zverejnené dňa 08. 10. 2020 (PDF, 186 kB)

Oznámenie k výrubu drevín pre pani Florkovú, zverejnené dňa 08. 10. 2020 (PDF, 189 kB)

Oznámenie k výrubu drevín pre NDS, zverejnené dňa 30. 09. 2020 (PDF, 302 kB)