Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 
Okresné úrady / Okresné úrady / Klientske centrá / Žilinský kraj / Kysucké Nové Mesto / Životné prostredie / Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA

eia

Oznamy a informácie  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana prírody a krajiny

Rozhodnutie: Program rozvoja obce Lodno + dôvody prečo neposudzovať, zverejnené dňa 25. 05. 2020 (PDF, 421 kB)

Informácia pre verejnosť: "Aktualizácia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lodno na roky 2020 – 2029" zverejnené 08. 04. 2020 (PDF, 146 kB)

Záverečné stanovisko Územný plán obce Snežnica, návrh zverejnené dňa 14.02.2020 (PDF, 661 kB)

Informácia pre verejnosť:  „Územný plán obce Snežnica“ zverejnené dňa 21.10.2019 (PDF, 143 kB)

„Územný plán obce Snežnica, návrh“- správa o hodnotení strategického dokumentu zverejnené dňa 21.10.2019 (PDF, 19 MB)

Rozsah hodnotenia ÚPN Rudinka, zverejnené dňa 11.09.2019 (PDF, 245 kB)

Rozposlanie RH ÚPN Rudinka, zverejnené dňa 11.09.2019 (PDF, 170 kB)

Informacia pre verejnosť k RH ÚPN Rudinka, zverejnené dňa 11.09.2019 (PDF, 296 kB)

Rozhodnutie: Budatínska Lehota - cintorín, zverejnené dňa 04.09.2019 (PDF, 314 kB)

Zámer- rozšírenie cintorína Budatínska Lehota, zverejnené dňa 17.07.2019 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o predložení zámeru, zverejnené dňa 17.07.2019 (PDF, 150 kB)

Rozhodnutie: „Zberný dvor kovového odpadu (Nakladanie s odpadom kategórie ostatným a nebezpečným odpadom)” zverejnené dňa 03.07.2019 (PDF, 222 kB)