Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie-EIA

Oznamy a informácie  |  Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - EIA  |  Ochrana prírody a krajiny

Informácia pre verejnosť: „Skladovo-výrobná hala s vedecko-výskumnou časťou a kanceláriami“, zverejnené dňa 14. 05. 2024 (PDF, 227 kB)

Informácia pre verejnosť: Zmeny a Doplnky č. 2 Územného plánu obce Rudina (ZaD č. 2 ÚPN – O ) Rudina, zverejnené dňa 25. 04. 2024 (PDF, 221 kB)

Informácia pre verejnosť: „ Dolný Vadičov – protipovodňová ochrana obce“ , zverejnené dňa 06. 03. 2024 (PDF, 225 kB)

Informácia verejnosti: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nesluša 2023-2032 (aktualizácia), zverejnené dňa 01.03.2024 (PDF, 219 kB)

Informácia pre verejnosť: „ Opatrenia na zlepšenie zadržiavania vody na pozemkoch Urbariát pozemkové spoločenstvo Ochodnica“, zverejnené dňa 18.01.2024 (PDF, 225 kB)

Informácia pre verejnosť: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto 2023 – 2032 (aktualizácia), zverejnené dňa 12. 12. 2023 (PDF, 218 kB)

Zmena a doplnok č.3 územného plánu obce (ZaD č.3 ÚPN – O) Nesluša, zverejnené 15. 11. 2023 (PDF, 220 kB)

BYTOVÝ KOMPLEX K LIPKE, Kysucké Nové Mesto, zverejnené dňa 18.08.2023 (PDF, 231 kB)

Zhodnocovanie stavebných odpadov mobilným zariadením Resta CH1, zverejnené dňa 12.05.2023 (PDF, 228 kB)

Dolný Vadičov – protipovodňová ochrana obce, zverejnené dňa:14.04.2023 (PDF, 225 kB)

Oznámenie: „Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Snežnica“, zverejnené dňa 23.03.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente: „Zmena a doplnok č. 1 územného plánu obce Nesluša, návrh“, zverejnené dňa 03.02.2023 (PDF, 216 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti : „ Rekonštrukcia distribučnej siete tepla v KLF 1. a 2. etapa, rozvody tepla a OST“, zverejnené dňa 23. 08. 2022 (PDF, 155 kB)

Informácia o zmene navrhovanej činnosti- „ Rozšírenie verejného cintorína v obci Rudinská“, zverejnené dňa 08. 07. 2022 (PDF, 223 kB)

Informácia -zámer-I11 Kysucký Lieskovec - most 227 - horná stavba - zverejnené-23.3.2022 (PDF, 227 kB)

Informácia pre verejnosť: „I/11 Radoľa – most 229, rekonštrukcia mosta“, zverejnené dňa 16. 03. 2022 (PDF, 227 kB)

ROZHODNUTIE vydané v zisťovacom konaní: „ Verejný cintorín v obci Snežnica“, zverejnené dňa 31. 01. 2022 (PDF, 311 kB)

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ - „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa - aktualizácia na r. 2021-2027", zverejnené dňa 13. 01. 2022 (PDF, 7 MB)

Informácia pre verejnosť: Verejný cintorín v obci Snežnica, zverejnené dňa 22. 12. 2021 (PDF, 223 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa - aktualizácia na r. 2021-2027, zverejnené dňa 15. 12. 2021 (PDF, 219 kB)

PPL -ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ - „I/11 Kysucký Lieskovec-most 227-horná stavba“, zverejnené 16. 11. 2021 (PDF, 392 kB)

ROZHODNUTIE VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ - „I/11 Kysucký Lieskovec-most 227-horná stavba“, zverejnené dňa 25. 10. 2021 (PDF, 454 kB)

Informácia o predloženom zámere  „I/11 Kysucký Lieskovec-most 227-horná stavba“, zverejnené dňa 27. 08. 2021 (PDF, 154 kB)

Rozhodnutie: Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Rudinka", zverejnené dňa 10. 08. 2021 (PDF, 398 kB)

Rozhodnutie: Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Nesluša, zverejnené dňa 03. 03. 2021 (PDF, 398 kB)

Informácia pre verejnosť: „Zmena a Doplnok č. 1 územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Nesluša, návrh, zverejnené dňa 28. 01. 2021 (PDF, 144 kB)

Rozšírenie cintorína Nesluša, zverejnené dňa 11. 01. 2021 (PDF, 149 kB)

Informácia pre verejnosť: Rozšírenie cintorína Nesluša, zverejnené dňa 11. 01. 2021 (PDF, 149 kB)