Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Žiadosti a tlačivá

Oznamy  |  Žiadosti a tlačivá  |  Register pozemkových spoločenstiev

Lesné hospodárstvo

Návrh na ustanovenie člena lesnej stráže (PDF, 270 kB)
Nesúlad druhu pozemku §3 ods. 2 (PDF, 279 kB)
Ochranné pásmo lesa - umiestnenie stavby §10 (PDF, 270 kB)
Oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia (PDF, 117 kB)
Zápis obhospodárovateľa lesných pozemkov (PDF, 125 kB)
Žiadosť o predĺženie lehôt na obnovu lesa na holine/na zabezpečenie lesných porastov (PDF, 330 kB)
Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku (PDF, 279 kB)
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov (PDF, 377 kB)
Žiadosť o výpis z evidencie lesných porastov (PDF, 286 kB)
Žiadosť o záväzné stanovisko k vydaniu rozhodnutia - §6 (PDF, 267 kB)
Žiadosť o zmenu hraníc dielca (PDF, 192 kB)

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

§ 9 ods. 1 - Žiadosť o zmenu poľnohosp. druhu pôdy na lesný pozemok (PDF, 239 kB)
§ 9 ods. 3 - Žiadosť o zmenu poľnohosp. druhu pôdy na iný poľnohosp. druh (PDF, 237 kB)
§ 10 ods. 2 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach (PDF, 264 kB)
§ 11 - Žiadosť o zmenu druhu pozemku - stavba vybudovaná do 25. 6. 1992 (PDF, 242 kB)
§ 17 - Žiadosť o dočasné odňatie poľnohosp. pôdy (PDF, 198 kB)
§ 17 - Žiadosť o trvalé odňatie poľnohosp. pôdy (PDF, 198 kB)
§ 17 ods. 2 - Žiadosť o vydanie stanoviska k plán. výst. v intraviláne - záber do 500 m2 (PDF, 237 kB)
§ 18 - Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohosp. pôdy do 1 roka (PDF, 237 kB)
§ 19 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia - stavba vybudovaná po 25. 6. 1992 (PDF, 242 kB)
Prehlásenie o vzdaní sa práva na odvolanie (PDF, 117 kB)
Žiadosť o určenie BPEJ (PDF, 124 kB)
Žiadosť o vyhľadanie registratúrnych záznamov (PDF, 201 kB)
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PDF, 180 kB)

Poľovníctvo

Čestné vyhlásenie a súhlas OÚ (PDF, 186 kB)
Čestné vyhlásenie osoby navrhnutej za člena poľovníckej stráže (PDF, 177 kB)
Návrh na schválenie poľov. hospodára (PDF, 120 kB)
Návrh na vymenovanie poľovníckej stráže (PDF, 263 kB)
Vzory vyhlásení poľov. hospodára (PDF, 218 kB)

Pozemkové spoločenstvá

Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva (PDF, 316 kB)
Oznam o zmene údajov v registri (RTF, 610 kB)
Žiadosť o výpis z registra (PDF, 184 kB)