Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Oznamy

Okresný úrad Bánovce n/Bebr., Pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie údajov o obvyklej výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na web stránke: http://www.mpsr.sk/ovn2022?f=banovce+nad+bebravou

Okresný úrad Bánovce n/Bebr., Pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie údajov o obvyklej výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2021 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na web stránke: http://www.mpsr.sk/ovn2021?f=banovce+nad+bebravou

Okresný úrad Bánovce n/Bebr., Pozemkový a lesný odbor, oznamuje zverejnenie údajov o obvyklej výške nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy pri prevádzkovaní podniku za rok 2020 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na web stránke: http://www.mpsr.sk/ovn2020?f=banovce+nad+bebravou