Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

BEZPEČNOSTNÁ RADA KRAJA KOŠICE

P.č.   Funkcia v BR   Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  predseda  Ing. Jozef LAZÁR, LL.M  prednosta, Okresný úrad Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  2.  člen  Ing. Rastislav TRNKA  predseda, Košický samosprávny kraj, 
 Nám. Mar. mieru 1, 042 66  Košice
  3.  člen  plk. JUDr. Radoslav FEDOR   riaditeľ, Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach,
 Kuzmányho 8, 040 01  Košice
  4.  člen  plk. Ing. Jozef FEDORČÁK   riaditeľ, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  5.  člen  plk. Ing. Ondrej VAŠKO  náčelník štábu/veliteľstvo 2. mb Prešov, VÚ 1018 Prešov,
 Námestie legionárov 4, 080 01  Prešov

Spoločný SEKRETARIÁT pre BRK Košice, BRO Košice a KŠ OÚ Košice

P.č.   Funkcia  Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  vedúca
 sekretariátu 
 PhDr. Henrieta MICHALČOVÁ  štátny radca, vedúca oddelenia CO a KP, odbor KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  2.  člen  MVDr. Ingrid JURUŠOVÁ  hlavný radca, oddelenie CO a KP, odbor krízového riadenia
 OÚ Košice,  Komenského 52, 041 26  Košice
  3.  člen  Ing. Ivan UHLIARIK  odborný radca, oddelenie CO a KP, odbor krízového riadenia
 OÚ Košice,  Komenského 52, 041 26  Košice
  4.  člen  Ing. Katarína MIKITOVÁ  samostatný radca, oddelenie CO a KP, odbor krízového riadenia
 OÚ Košice,  Komenského 52, 041 26  Košice

  5.

člen

 Bc. Iveta MISÁKOVÁ 

 samostatný radca, oddelenie COaKP, odbor krízového riadenia
 OÚ Košice, Komenského 52, 041 26  Košice

Posledná úprava: 20. 12. 2019, 08:00, Ing. Ivan UHLIARIK