Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. november 2019, piatok
 

BEZPEČNOSTNÁ RADA OKRESU KOŠICE

P.č.   Funkcia v BR   Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  predseda  Ing. Jozef LAZÁR, LL.M  prednosta OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  2.  člen  plk. Ing. Oto MOLNÁR  riaditeľ OR PZ v Košiciach,
 Rampová 7, 040 81  Košice
  3.  člen  mjr. Ing. Tomáš BERZÉTEI  riaditeľ OR HaZZ v Košiciach,
 Požiarnická 4, 040 01  Košice
  4.  člen  mjr. Ing. Jozef HORVÁTH   zástupca veliteľa 21. zmiešaného mech. práporu/2. mb Prešov
 VÚ 1101 Trebišov,
 Ul. kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov

Spoločný SEKRETARIÁT pre BRK Košice, BRO Košice a KŠ OÚ Košice

P.č.   Funkcia  Titul, meno a priezvisko   funkcia, pracovisko
  1.  vedúci
 sekretariátu 
 Ing. Ján PLAČKO  hlavný radca - vedúci oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  2.  člen  MVDr. Ingrid JURUŠOVÁ  odborný radca oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
  3.  člen  Ing. Ivan UHLIARIK  odborný radca oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
  4.  člen  Ing. Katarína MIKITOVÁ  samostaný radca oddelenia CO a KP odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice

Posledná úprava: 12. 4. 2019, 07:23, Ing. Ján PLAČKO