Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - na tlač (129,4 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - na vyplnenie v počítači (45,4 kB) rtf
Ohlásenie drobnej stavby - na tlač (130,6 kB) pdf
Ohlásenie drobnej stavby - na vyplnenie v počítači (46,0 kB) rtf
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií - na tlač (134,3 kB) pdf
Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií - na vyplnenie v počítači (45,8 kB) rtf
Žiadosť o povolenie čiastočnej resp. úplnej uzávierky cesty - na tlač (133,4 kB) pdf
Žiadosť o povolenie čiastočnej resp. úplnej uzávierky cesty - na vyplnenie v počítači (46,9 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty pri preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu - na tlač (20,9 kB) pdf
Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty pri preprave nadmerného alebo nadrozmerného nákladu - na vyplnenie v počítači (45,6 kB) rtf
Žiadosť o povolenie umiestnenia reklamného zariadenia (RZ) - na tlač (131,1 kB) pdf
Žiadosť o povolenie umiestnenia reklamného zariadenia (RZ) - na vyplnenie v počítači (42,3 kB) rtf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (podujatie, športová akcia) - na tlač (136,8 kB) pdf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (podujatie, športová akcia) - na vyplnenie v počítači (45,0 kB) rtf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (pozdĺžna rozkopávka, kríženie cesty) - na tlač (136,3 kB) pdf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (pozdĺžna rozkopávka, kríženie cesty) - na vyplnenie v počítači (45,9 kB) rtf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (státie mechanizmov na ceste) - na tlač (132,9 kB) pdf
Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty (státie mechanizmov na ceste) - na vyplnenie v počítači (47,3 kB) rtf
Žiadosť o predčasné užívanie stavby - na tlač (127,5 kB) pdf
Žiadosť o predčasné užívanie stavby - na vyplnenie v počítači (44,7 kB) rtf
Žiadosť o pripojenie pozemnej komunikácie na cestu - na tlač (134,8 kB) pdf
Žiadosť o pripojenie pozemnej komunikácie na cestu - na vyplnenie v počítači (46,9 kB) rtf
Žiadosť o určenie dočasného, trvalého dopravného značenia - na tlač (134,9 kB) pdf
Žiadosť o určenie dočasného, trvalého dopravného značenia - na vyplnenie v počítači (46,5 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - na tlač (135,2 kB) pdf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - na vyplnenie v počítači (47,4 kB) rtf
Žiadosť o výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty - na tlač (129,7 kB) pdf
Žiadosť o výnimku zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty - na vyplnenie v počítači (49,0 kB) rtf
Žiadosť o zriadenie vjazdu na nehnuteľnosť z cesty - na tlač (134,8 kB) pdf
Žiadosť o zriadenie vjazdu na nehnuteľnosť z cesty - na vyplnenie v počítači (47,0 kB) rtf