Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Formuláre a vzory tlačív

Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy  |  Formuláre a vzory tlačív

 Ochrana poľnohospodárskej pôdy - vzory žiadostí:

 1. Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný - tlačivo (PDF, 178 kB)
 2. Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku - tlačivo (PDF, 179 kB)
 3. Žiadosť o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach - podľa § 10 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. - tlačivo (PDF, 180 kB)
 4. Žiadosť o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach - podľa § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. - tlačivo (PDF, 180 kB)
 5. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene druhu poľnohospodárskoho pozemku - tlačivo (PDF, 180 kB)
 6. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene druhu nepoľnohospodárskeho pozemku - tlačivo (PDF, 180 kB)
 7. Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde - tlačivo (PDF, 180 kB)
 8. Žiadosť o vydanie stanoviska k vykonanej jednorázovej zmene druhu pozemku do 15m2 - tlačivo (PDF, 179 kB)
 9. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy - tlačivo (PDF, 185 kB)
 10. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy - tlačivo (PDF, 186 kB)
 11. Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej - tlačivo (PDF, 125 kB)
 12. Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy dočasne odnímanej - tlačivo (PDF, 124 kB)
 13. Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy pri použití poľn. pôdy na iné účely do jedného roka - tlačivo (PDF, 124 kB)
 14. Žiadosť o vydanie stanoviska podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. - tlačivo (PDF, 179 kB)
 15. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde - tlačivo (PDF, 183 kB)
 16. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke - tlačivo (PDF, 174 kB)
 17. Žiadosť o odborné stanovisko Pôdnej služby k vydaniu rozhodnutia podľa § 19 ods. 1 zák. č. 220/2004 Z. z. - (stavba vybudovaná po 25. 06. 1992) - tlačivo (PDF, 129 kB)

Nájom pôdy - vzory žiadostí

 1. Formulár pre evidenciu nájomného za rok 2023 - tlačivo (PDF, 430 kB)