Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy  |  Formuláre a vzory tlačív

 

O registri pozemkových spločenstiev 

 

  Vložka číslo: R-1002/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Bziny  
Sídlo spoločenstva: 026 01 Bziny  
IČO: 14225069  

 

  Vložka číslo: R-1003/503  
Názov spoločenstva: Spolok urbáru pozemkové spoločenstvo Dlhá nad Oravou  
Sídlo spoločenstva: 027 55 Dlhá nad Oravou 455  
IČO: 14224747  

 

  Vložka číslo: R-1004/503  
Názov spoločenstva: Komposesorát obce Revišné, pozemkové spoločenstvo  
Sídlo spoločenstva: Revišné, 027 54 Veličná  
IČO: 30231795  

 

  Vložka číslo: R-1005/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová  
Sídlo spoločenstva: Jasenová 19, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 14225867  

 

  Vložka číslo: R-1006/503  
Názov spoločenstva: Urbár,  pozemkové spoločenstvo,  Zázrivá  
Sídlo spoločenstva: Zázrivá - I  
IČO: 14224976  

 

  Vložka číslo: R-1007/503  
Názov spoločenstva: Bývalí urbarialisti obce Dolný Kubín, pozemkové spoločenstvo  
Sídlo spoločenstva: 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 00631965  

 

  Vložka číslo: R-1008/503  
Názov spoločenstva: Pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo obce Dolná Lehota  
Sídlo spoločenstva: Dolná Lehota, Oravský Podzámok 027 41  
IČO: 31933866  

 

  Vložka číslo: R-1009/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbáru a pasienkov Horná Lehota  
Sídlo spoločenstva:  Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok  
IČO: 30233232  

 

  Vložka číslo: R-1010/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo – Urbariát obce Chlebnice  
Sídlo spoločenstva:  Chlebnice 186, 027 55 Dlhá nad Oravou  
IČO: 14224739  

 

Vložka číslo:    R-1011/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo – urbár obce Osádka  
Sídlo spoločenstva: budova Obecného úradu č. 47  
  026 01 Osádka  
IČO: 30232015  

 

Vložka číslo: R-1012/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo  urbáru obce Oravská Poruba  
Sídlo spoločenstva: Oravská Poruba č.59  
IČO: 30226163  

 

Vložka číslo: R-1013/503  
Názov spoločenstva: Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná  
Sídlo spoločenstva: Námestie 163, 027 54 Veličná  
IČO: 14225085  

 

Vložka číslo: R-1014/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbáru Dolnej Lehoty  
Sídlo spoločenstva: Dolná Lehota 498, Oravský Podzámok, 027 41  
IČO: 17059984  

 

Vložka číslo: R-1015/503  
Názov spoločenstva: Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec – pozemkové spoločenstvo  
Sídlo spoločenstva: MDŽ 1101/1  
  026 01 Dolný Kubín  
IČO: 30230144  

 

Vložka číslo: R-1016/503  
Názov spoločenstva: Urbár – pozemkové spoločenstvo miestna časť Záskalie  
Sídlo spoločenstva: Záskalie č. 2633  
  026 01 Dolný Kubín  
IČO: 36134589  
      
Vložka číslo: R-1018/503  
Názov spoločenstva: Urbár Pucov – pozemkové spoločenstvo  
Sídlo spoločenstva: Pucov 214, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 17058538  

 

Vložka číslo: R-1019/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbáru Zábrež  
Sídlo spoločenstva: Oravská Poruba - Zábrež  
IČO: 14225808  

 

Vložka číslo: R-1020/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov obce Istebné  
Sídlo spoločenstva: Istebné 100, 027 53 Istebné  
IČO: 17057965  

  

Vložka číslo: R-1022/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo  urbarialistov obce Malatiná  
Sídlo spoločenstva: Malatiná 148, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 30232210  

 

Vložka číslo: R-1023/503  
Názov spoločenstva: Pasienkové pozemkové spoločenstvo obce Pokryváč  
Sídlo spoločenstva: Pokryváč, budova obecného úradu č. 59  
  026 01 Dolný Kubín  
IČO: 17057531  

 

Vložka číslo: R-1024/503  
Názov spoločenstva: Urbárne pozemkové spoločenstvo obce Pokryváč  
Sídlo spoločenstva: Pokryváč, budova obecného úradu č. 59 59  
  02601 Dolný Kubín  
IČO: 00626171  

 

Vložka číslo: R-1025/503  
Názov spoločenstva: Urbár – pozemkové spoločenstvo Žaškov  
Sídlo spoločenstva: Žaškov 181  
  027 21 Žaškov  
IČO: 17067049  

 

Vložka číslo: R-1026/503  
Názov spoločenstva: Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Kňažia  
Sídlo spoločenstva: 026 01 Dolný Kubín, Komenského 270/24  
IČO: 30227402  

 

Vložka číslo: R-1028/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Hruštín  
Sídlo spoločenstva: Radzovka č. 971/1A  
  029 52 Hruštín  
IČO: 17066875  

 

Vložka číslo: R-1029/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbáru obce Beňová Lehota  
Sídlo spoločenstva: Beňová Lehota  
  02601 Dolný Kubín  
 IČO: 00624543  

 

Vložka číslo: R-1030/503  
Názov spoločenstva: Urbárski spolumajitelia – pozemkové spoločenstvo obce Párnica  
Sídlo spoločenstva: Párnica 130  
IČO: 14225361  

 
 

Vložka číslo: R-1031/503  
Názov spoločenstva: PUPOV – pozemkové spoločenstvo v Zázrivej  
Sídlo spoločenstva: Zázrivá Dolina č. 62  
IČO: 36143073  

 

Vložka číslo: R-1032/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo bývalí urbarialisti obce Krivá  
Sídlo spoločenstva: Krivá č.60, 027 55  
IČO: 14223872  

 

Vložka číslo: R-1033/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Hutírová  
Sídlo spoločenstva: Bziny 2106/28, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 37800442  

 

Vložka číslo: R-1034/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové pasienkové spoločenstvo obce Bziny  
Sídlo spoločenstva: Lazy  2106/28, 026 01 Bziny  
IČO: 37800451  

 

Vložka číslo: R-1035/DK  
Názov spoločenstva: Pasienkoví spolumajitelia – pozemkové spoločenstvo obce Párnica  
Sídlo spoločenstva: Párnica 130  
  027 52 Párnica  
IČO: 37802992  

 

Vložka číslo: R-1036/503  
Názov spoločenstva: Spoločenstvo urbariátu – pozemkové spoločenstvo Kraľovany  
Sídlo spoločenstva: Kraľovany  
IČO: 17059313  

 

Vložka číslo: R-1037/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Mokraďská hoľa Dolný Kubín 029 52 Babín 255  
Sídlo spoločenstva: Babín 96, 029 52 Babín  
IČO: 37801813  

 

Vložka číslo: R-0038/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbárnych a súkromných lesov  v Leštinách  
Sídlo spoločenstva: Leštiny 68,  
  027 01 Vyšný Kubín  
IČO: 30232007  

 

Vložka číslo:    R-1039/503  
Názov spoločenstva: Spolok Urbáru – pozemkové spoločenstvo Sedliacka Dubová  
Sídlo spoločenstva: Sedliacka Dubová  
  027 55 Dlhá nad Oravou  
IČO: 17060681  

 

Vložka číslo: R-1040/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbár obce Oravská Poruba – Zábrež, časť Rieky  
Sídlo spoločenstva: Oravská Poruba – Zábrež, 027 54 Veličná  
IČO: 37900498  

 

Vložka číslo: R-1041/503  
Názov spoločenstva: Urbárske pozemkové spoločenstvo Pribiš  
Sídlo spoločenstva:  Budova ob. úradu Pribiš 141  
  027 41 Oravský Podzámok  
IČO: 30231680  

 

Vložka číslo: R-1042/DK  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo obce Medzibrodie nad Oravou  
Sídlo spoločenstva: Medzibrodie nad Oravou č. 122  
IČO: 17059607  

 

Vložka číslo: R-0043/503  
Názov spoločenstva: Pasienkové a pozemkové spoločenstvo Davčovka Pribiš  
Sídlo spoločenstva: Pribiš 141  
  02741 Pribiš  
IČO: 42070279  

 

Vložka číslo: R-1044/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Malý Bysterec  
Sídlo spoločenstva: MDŽ 1101/1  
  026 01 Dolný Kubín  
IČO: 42215200  

 

Vložka číslo: R-1045/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Vasiľov  
Sídlo spoločenstva: 029 51 Vasiľov  
IČO: 42055156  

 

Vložka číslo: R-1046/503  
Názov spoločenstva: OKRÚHLICA pozemkové spoločenstvo Zázrivá  
Sídlo spoločenstva: Stred 198  
  027 05 Zázrivá  
IČO: 42351529  

  

 Vložka číslo: R-1047/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Dolný Kubín - Mokraď  
Sídlo spoločenstva: Jurík Jozef, Matúškova 1641/16  
  026 01 Dolný Kubín  
IČO: 42351065  

 

 Vložka číslo:  R-1048/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo  Dolný Kubín - Srňacie  
Sídlo spoločenstva: Medzihradská 1357  
  026 01 Dolný Kubín  
IČO: 42386306  

 

Vložka číslo: R-1049/503  
Názov spoločenstva: Združenie bývalých urbarialistov Vaňovka, pozemkové spoločenstvo  
Sídlo spoločenstva: Dolný Koniec 826/45, miestna časť Vaňovka, 029 52 Hruštín  
IČO: 42386195  

 

Vložka číslo: R-1050/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Vyšný Kubín  
Sídlo spoločenstva: 026 01 Vyšný Kubín  
IČO: 42386446  

 

  Vložka číslo: R-1051/503  
Názov spoločenstva: Hoľa srňacie, pozemkové spoločenstvo  
Sídlo spoločenstva: Pucov 214, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 51876833  

 

  Vložka číslo: R-1052/503  
Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa Vyšný Kubín  
Sídlo spoločenstva: Vyšnokubínska 89/85, 026 01 Vyšný Kubín  
IČO: 52558533