Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Informačný systém EIA/SEA

Legislatíva  |  Správne konania  |  Oznamy  |  Informačný systém EIA/SEA  |  Verejné vyhlášky

Informácie pre verejnosť a ostatných účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie o všetkých konaniach v procese  posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie vrátane ich zmien, v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nájdete v Informačnom systéme EIA/SEA : http://enviroportal.sk/sk/eia