Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Informačný systém EIA/SEA

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Legislatíva  |  Dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Oznamy  |  Informačný systém EIA/SEA

Informácie pre verejnosť a ostatných účastníkov procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie o všetkých konaniach v procese  posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie vrátane ich zmien, v zmysle zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nájdete v Informačnom systéme EIA/SEA na tomto odkaze: http://enviroportal.sk/sk/eia