Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Verejná vyhláška

13. 04. 2016

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 10 ods. 1 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou Č.k.11847/2016, 4567/14, Sp.zn.OU-BA-PLO-2016/39826/OKU z 05. apríla 2016 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad realizovaných v časti k. ú. Rusovce, Register pôvodného stavu (RPS).
 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]