Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania ZO SZZ 3-17 Pri PPD Rača, Jahodovisko 1 (347,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania ZO SZZ 3-17 Pri PPD Rača, Jahodovisko 2 (345,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania ZO SZZ 3-17 Pri PPD Rača, Kopanice v Hone (348,0 kB) pdf
Verejná vyhláška- rozhodnutie o zastavení konania ZO SZZ 3-16 Močiar (344,7 kB) pdf
Verejna vyhláška Rozhodnutia o zastavení konania vo veci ZO SZZ 3-17 Pri PPD Rača, Jahodovisko 1 (382,1 kB) pdf
Verejná vyhláška Rozhonutia o zastavení konania ZO SZZ 3-17 Pri PPD Rača, Jahodovisko 2 (355,0 kB) pdf
Verejná vyhláška Rozhodnutie o zastavení konania ZO SZZ 3-17 Pri PPD Rača, Kopanice v Hone (355,5 kB) pdf
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zastavení konania vo veci ZO SZZ 4-5 Bratislava - Devín Štítová, k.ú. Devín (336,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodbnutie o prerušení konania - ZO SZZ 2-36 Snaha (346,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania ZO SZZ Mlynské Luhy (345,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania zn. OUBAPLO-2014/46108/115145-KKO ZO SZZ 3-28 Knižková dolina (373,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania záhradková osada č. 12 (389,3 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2014-69178/154258-KKO zo dňa 21.08.2014, ktorou sa doručuje rozhodnutie o prerušení konania (577,3 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2014/46423/156806-KKO ZO DňA 22.08.2014, ktorou sa zverejňuje rozhodnutie o zastavení konania (374,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutia č. OU-BA-PLO-2014/58569/177136-KKO zo dňa 29.09.2014 o zastavení konania podľa zákona č. 64/19997 (375,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania - č. OU-BA-PLO-2014/80784/183376-KKO zo dňa 09.10.2014 (637,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2014/82471/188343-KKO zo dňa 14.10.2014 (661,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2014/46504/193767-KKO zo dňa 22.10.2014 (631,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania č. OÚ-BA-PLO-2014/46508/192622-KKO zo dňa 21.10.2014 (637,6 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO -2014/46501/214079-KKO zo dňa 24.11.2014 o prerušení konania (615,1 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2014/46473/230321-KKO zo dňa 12.12.2014 o zastavení konania (362,0 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2014/46502/203759-KKO zo dňa 05.11.2014 o prerušení konania (621,3 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2014/46506/197084-KKO zo dňa 28.10.2014 o prerušení konania (622,7 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2014/46521/227329-KKO zo dňa 12.12.2014 o prerušení konania (614,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie č. OU-BA-PLO-2014/46514/234241 zo dňa 12.01.2015 o prerušení konania týkajúceho sa ZO SZZ č. 3-2 Bratislava - Rača, osada Pánty juh (648,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/7579/1082-KKO zo dňa 12.01.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 3-11 Bratislava - Krasňany, Osada č. 09 (353,9 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/8219/735-KKO zo dňa 12.01.2015, týkajúce sa osady Rávnica (360,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2015/9970/12521-KKO zo dňa 21.01.2015, týkajúca sa ZO SZZ č. 5-4 Bratislava - Rusovce, osada Colnícka I (750,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení č. OU-BA-PLO-2015/9957/16782-KKO zo dňa 27.01.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 5-4 Bratislava - Rusovce, osada Za kláštorom (612,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o zastavení konania č OU-BA-PLO-2015/9964/28762-KKO zo dňa 02.03.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 3-11 Bratislava - Krasňany, Osada č. 04 (398,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2015/7469/26844-KKO zo dňa 02.03.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 3-11 Bratislava - Krasňany, Osada č. 13 (406,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2015/10000/37368-KKO zo dňa 19.02.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 4-23 Devínska Nová Ves BAZ Múrnice (650,1 kB) pdf
Verejná Vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/9961/68305-KKO (373,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/9966/73065-KKO zo dňa 23.04.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 3-11 Bratislava - Krasňany, Osada č. 16 (372,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/9967/76386-KKO, týkajúce sa ZO SZZ č. 3-11 Bratislava - Krasňany, Osada č. 15 (373,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/9963/81140-KKO zo dňa 28.04.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 3-11 Bratislava - Krasňany, Osada č. 06 (377,9 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania - verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2015/7124/108861-KKO zo dňa 05.06.2015, týkajúca sa konania podľa zákona č. 64/1997 Z.z. - ZO SZZ č. 4-6 Bratislava - Devínska Nová Ves - Glavica, osada Glavica (394,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/9965/109347-KKO zo dňa 11.06.2015, týkajúce sa ZO SZZ č. 3-11 Bratislava - Krasňany, Osada č. 03 (380,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2015/57395/118905-KKO zo dňa 24.06.2015 (385,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutia o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2015/10000/115489-KKO zo dňa 24.06.2015, týkajúca sa ZO SZZ č. 4-23 Devínska Nová Ves BAZ Múrnice (984,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutia o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2015/62317/130766-KKO zo dňa 20.07.2015 (395,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutia o prerušení konania č. OU-BA-PLO-2015/9988/141956-KKO zo dňa 25.07.2015, týkajúca sa ZO SZZ č. 3-17 Pri PPD Rača, osada Weispeter 2 (615,3 kB) pdf
Verejná vyhláška Rozhodnutia o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/9968/146337 zo dňa 28.07.2015 (381,6 kB) pdf
Verejná vyhláška č. 2015/9979/157505-KKO zo dňa 25.08.2015 - Rozhodnutie o zastavení konania podľa zákona č. 64/1997 Z. z., ZO SZZ č. 2-39 Bratislava - Lúčna, osada Malé Pálenisko (368,8 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2015/9958/162841-KKO zo dňa 03.09.2015 - Rozhodnutie o zastavení konania podľa zákona č. 64/1997 Z. z., ZO SZZ č. 4-11 Bratislava - Lamač, záhradková osada Kúpalisko (408,2 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2015/9988/191303-KKO, ktorou sa zverejňuje Rozhodnutie o zastavení konaia č. OU-BA-PLO-2015/9988/*191294-KKO zo dňa 09.10.2015 (380,5 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2015/9988/191555-KKO, ktorou sa zverejňuje Rozhodnutie o zastavení konaia č. OU-BA-PLO-2015/9988/191550-KKO zo dňa 09.10.2015 (osada Weispeter 2, návrh č. 2) (386,7 kB) pdf
Verejná vyhláška č. OU-BA-PLO-2015/57935/195143 KKO zo dňa 14.10.2015, ktorou sa zverejňuje Rozhodnutie o zastavení konania č. OU-BA-PLO-2015/57935//195123-KKO zo dňa 14.10.2015(ZO SZZ č. 4-6 Glavica, osada Železničiar I.: (379,9 kB) pdf
Verejná vyhláška k ZO SZZ 2-5 Podunajské Biskupice a Rozhodnutie k ZO SZZ 2-5 Podunajské Biskupice (595,7 kB) jpg
Verejná vyhláška k rozhodnutiu o zastavení konania ZO BAZ Múrnice zn. OUBA 79884/2016/10875/2016/KVA zo dňa 18.04.2016 (380,3 kB) pdf
Verejna vyhláška - Záhradkové osady ZO SZZ č.3-31 Váraň, k.ú. Vinohrady (2,6 MB) pdf