Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Verejná vyhláška

16. 12. 2016

Verejná vyhláška Sp. zn. OU-BA-PLO-2016/245041/OKU zo dňa 12. decembra 2016, ktorou sa zverejňuje návrh Všeobecných zásad usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad, vykonávaných v časti kat.územia Rusovce, doručuje sa návrh Všeobecných zásad usporiadania územia združeniu účastníkov a vyzýva účastníkov konania a dotknuté organizácie, aby sa k návrhu Všeobecných zásad usporiadania územia vyjadrili do 30 dní od jeho zverejnenia alebo doručenia.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]