Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Verejná vyhláška

11. 12. 2017

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Verejnou vyhláškou Č.k. 41567/14, 15833/2017, Zn.OU-BA-PLO-2017/197853/OKU z 02.10.2017 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad realizovaných v k. ú. Rusovce, Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad, vykonávaných v časti katastrálneho územia Rusovce.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]