Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Verejná vyhláška

21. 03. 2018

Okresný úrad Bratislava, pozemkový a lesný odbor v zmysle § 11 ods. 23 zákona č. 330/1991 Zb. zverejňuje a doručuje Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov pre projekt jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad vykonávaných v časti katastrálneho územia Rusovce Verejnou vyhláškou Č.k. 41567/14, 2346/2018, Zn.OU-BA-PLO-2018/38409/OKU z 20.03.2018 Združeniu účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Hlavatého sad realizovaných v k. ú. Rusovce.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]