Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2022, štvrtok
 

Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri OÚ Banská Bystrica

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  PZP

Krajská komisia pre prevenciu kriminality a inú protispoločenskú činnosť je poradným, iniciatívnym, koordinačným a odborným orgánom okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „komisia“).

Predsedom komisie je prednosta okresného úradu v sídle kraja; tajomníkom komisie je krajský koordinátor pre prevenciu kriminality; členmi komisie – konkrétne tej v Banskobystrickom kraji - sú zástupcovia Krajského riaditeľstva PZ SR, Okresného riaditeľstva PZ SR, Úradu BBSK, Mestského úradu Banská Bystrica, viacerých mestských polícií BB kraja, ÚPSVaR, KR HaZZ, Krajskej prokuratúry, CPPPaP, ZMOS, RÚVZ a mimovládnych organizácií.

Komisia sa vo svojej činnosti riadi Štatútom a rokovacím poriadkom komisie – aktuálny dokument nájdete v materiáloch na stiahnutie.

V tejto súvislosti sa každý rok aktualizuje Program zasadnutí Komisie a tiež Plán hlavných úloh – oba aktuálne dokumenty nájdete v materiáloch na stiahnutie.