Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Starostlivosť o vojnové hroby

Vojnové hroby  |  Prevencia kriminality  |  PZP

Viac informácií nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

VOJNOVÉ HROBY

           Obce sú oprávnené do 30. apríla kalendárneho roka požiadať okresný úrad v sídle kraja o príspevok
na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v zmysle § 4 ods. 1 a 2  zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch
v znení neskorších predpisov na nasledujúci rozpočtový rok.

           Príspevok je možno poskytnúť aj občianskemu združeniu, ktorého predmetom činnosti je zabezpečovanie
starostlivosti o vojnové hroby.

           Príspevok možno poskytnúť na základe  písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel na ktorý sa príspevok žiada,
číslo bankového účtu obce, adresu obecného úradu; ak ide o príspevok podľa §4 ods.1 aj počet vojnových hrobov,
na ktoré sa príspevok žiada.
V nasledujúcom rozpočtovom roku sa poskytne príspevok v sume päťnásobku minimálnej hodinovej sadzby, ustanovenej 
osobitným predpisom, na každý vojnový hrob (vymedzený v zmysle a účele tohto zákona).
Úplné znenie zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch je zverejnené v prílohe - dokumenty na stiahnutie.
Informácie o počte a stave vojnových hrobov sú uvedené v Ústrednej evidencií vojnových hrobov (externý odkaz)