Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

KRÍZOVÝ ŠTÁB OKRESNÉHO ÚRADU KOŠICE

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov  |  Poradné orgány prednostu OÚ  |  Informácie COaKR
P. č.   Funkcia v krízovom štábe   Titul, meno a priezvisko   pracovisko
1.   predseda

 Mgr. Martin SEMAN

 prednosta, Okresný úrad Košice,
 Komenského 52, 041 26 Košice
2.   podpredseda

 Mgr. Anna KMECOVÁ

 vedúca odboru krízového riadenia OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
3. 

 člen

 pplk. Mgr. Jozef DUTKA

 riaditeľ, Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach
 Kuzmányho 8, 040 01 Košice
4. 

 člen

 plk. Ing. Jozef FEDORČÁK

 riaditeľ, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach
 Komenského 52, 041 26 Košice

5.   člen

 p. Ján PAVLIŠ

 referent riadenia procesov, Košický samosprávny kraj,
 Nám. Maratónu mieru 1, 042 66  Košice
6.   člen  JUDr. Judita GULBIŠOVÁ  krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Košice
 Mojmírova 5, 041 47 Košice
7.   člen  MUDr. Zuzana DIETZOVA, PhD.

 regionálny hygienik,  Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, 
 Ipeľská 1, 040 11  Košice

8.   člen  MVDr. Anna ONDOVÁ  riaditeľka, Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto, 
 Hlinkova 1/C, 040 02 Košice

9. 

 člen

 Mgr. Ladislav EPERJEŠI

 riaditeľ, Centrum podpory Košice,
 Kuzmányho 8, 040 01 Košice
10.   člen  Ing. Adriana BOBKOVÁ 

 vedúci Koordinačného strediska IZS Košice,
 odbor KR OÚ Košice,  Komenského 52, 041 26 Košice
11.   člen  Ing. Norbert TAKÁČ  vedúci, odbor obrany štátu OÚ Košice, 
 Komenského 52, 041 26  Košice
12.   vedúci spoločného sekretariátu BRK, BRO a KŠ OÚ Košice  PhDr. Henrieta MICHALČOVÁ   vedúca oddelenia COaKP odbor KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26 Košice

Posledná úprava: 15. 12. 2022, 11:55, Ing. Ivan UHLIARIK