Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Mestá a obce okresu

Mestá a obce okresu Banská Bystrica

 1. Badín
 2. Baláže
 3. Banská Bystrica
 4. Brusno
 5. Čerín
 6. Dolná Mičiná
 7. Dolný Harmanec
 8. Donovaly
 9. Dúbravica
 10. Harmanec
 11. Hiadeľ
 12. Horná Mičiná
 13. Horné Pršany
 14. Hrochoť
 15. Hronsek
 16. Kordíky
 17. Králiky
 18. Kynceľová
 19. Ľubietová
 20. Lučatín
 21. Malachov
 22. Medzibrod
 23. Moštenica
 24. Motyčky
 25. Môlča
 26. Nemce
 27. Oravce
 28. Podkonice
 29. Pohronský Bukovec
 30. Poniky
 31. Povrazník
 32. Priechod
 33. Riečka
 34. Sebedín - Bečov
 35. Selce
 36. Slovenská Ľupča
 37. Staré Hory
 38. Strelníky
 39. Špania Dolina
 40. Tajov
 41. Turecká
 42. Vlkanová

Viac informácií o mestách a obciach okresu Banská Bystrica