Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Nájom poľnohospodárskej pôdy

Pozemkové úpravy  |  Verejná vyhláška  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  ROEP  |  Nájom poľnohospodárskej pôdy

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

okres Poprad

okres Levoča 

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

okres Poprad

okres Levoča