Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Nájom poľnohospodárskej pôdy

Oznamy a dokumenty  |  Pozemkové úpravy  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Nájom poľnohospodárskej pôdy  |  ROEP  |  Vzory tlačív

Obvyklá výška nájmu za rok 2019

okres Poprad

okres Levoča 

Obvyklá výška nájmu za rok 2018

okres Poprad

okres Levoča