Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 

Vzory tlačív

§ 12b zákona č. 504/2003 Z.z.

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/ 2003 Z. z. (PDF, 312 kB) 

 

§ 9 zákona č. 220/2004 Z.z.

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok podľa ust. § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 206 kB) 

Žiadosť o záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku podľa ust. § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 288 kB)    

Žiadosť o záväzné stanovisko k zmene druhu pozemku podľa ust. § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 212 kB)  

    

§ 10 zákona č. 220/2004 Z.z.

Žiadosť o zmenu druhu pozemku, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, podľa ust. § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 285 kB)  

Žiadosť o zmenu druhu pozemku, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, podľa ust. § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 285 kB)  

Žiadosť o zmenu druhu pozemku, ak je pochybnosť o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou, podľa ust. § 10 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 285 kB) 

 

§ 11 zákona č. 220/2004 Z.z.

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa ust. § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 285 kB)  

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa ust. § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 284 kB)

 

§ 17 zákona č. 220/2004 Z.z. - odňatie

Žiadosť o dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľ ust. § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 307 kB)    

Žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa ust. § 17 ods. 1 a 6 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 310 kB)

Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej (PDF, 258 kB)                             

Tabuľka výpočtu odvodov za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy (§ 17 ods. 5 písm. i) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) (PDF, 141 kB)     

   

§ 17 zákona č. 220/2004 Z.z. - stanovisko 

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa ust. § 17 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 203 kB)            

Žiadosť o vydanie stanoviska k jednorazovej zmene druhu pozemku do 15 m2 podľa ust. § 17 ods. 2 písm. a) a ods 3 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 205 kB)  

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa ust. § 17 ods. 2 písm b) a ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 203 kB)   

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa ust. § 17 ods. 2 písm c) a ods. 3 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 203 kB)

 

§ 18 zákona č. 220/2004 Z.z. 

Žiadosť o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu podľa ust. § 18 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 203 kB)

 

§ 19 zákona č. 220/2004 Z.z.

Žiadosť o usporiadanie druhu pozemku podľa ust. § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 219 kB)

Čestné vyhlásenie k žiadosti o usporiadanie druhu pozemku v katastri podľa ust. § 19 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 121 kB)   

Tabuľka výpočtu odvodov za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy (§ 17 ods. 5 písm. i) zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (PDF, 141 kB)