Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Vzory tlačív

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/ 2003 Z. z.  (PDF, 312 kB)

§ 9 zák. č. 220/2004 Z. z.

žiad. § 9 ods. 1-R-zm DP na LP (PDF, 183 kB)           žiad. § 9 ods. 3a-ZSt-zmDP (PDF, 189 kB)       

žiad. § 9 ods. 3b-ZSt-zmDP (PDF, 141 kB)      

§ 10 zák. č. 220/2004 Z. z.

žiad. § 10 ods. 2a-poch-R-zmDP na NP (PDF, 188 kB)       žiad. § 10 ods. 2b-poch-R-zmDP na PP (PDF, 188 kB)  

žiad. § 10 ods. 2c-poch-R-zmDP na LP (PDF, 188 kB)

§ 11 zák. č. 220/2004 Z. z.

žiad. § 11 ods. 1a-R-zmDP na NP (PDF, 188 kB)       žiad. § 11 ods. 1b-R-zmDP na PP (PDF, 187 kB)

§ 17 zák. č. 220/2004 Z. z. - R -odňatie

skrývka HHPP trv (PDF, 258 kB)                              výpočet odvodu za trv.odň.PP (PDF, 141 kB)     

žiad. § 17 doč.odň.-R-do 10r (PDF, 204 kB)            žiad. § 17 trv. odň.-R (PDF, 208 kB)

§ 17 zák. č. 220/2004 Z. z. - stanovisko

žiad. § 17 ods.2a-St-obj do 25 m2 (PDF, 137 kB)             žiad. § 17 ods.2a-St-zmDP do 15 m2 (PDF, 186 kB)  

žiad. § 17 ods.2b-St-ZÚO do 5000 m2 (PDF, 182 kB)        žiad. § 17 ods.2c-St-ZCHvÚPN do 25 m2 (PDF, 136 kB)

§ 18 zák. č. 220/2004 Z. z.

žiad. § 18-St-do 1 roka (PDF, 137 kB)

§ 19 zák. č. 220/2004 Z. z. 

ČP § 19-čestné vyhlásenie (PDF, 121 kB)      výpočet odvodu (PDF, 141 kB)      žiad. § 19 ods.1b-R-zmDP na NP (PDF, 201 kB)