Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Náplň činnosti odboru  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Oznamy odboru | Pracoviská odboru

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Sídlo výkonu práce

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
Telefón 056/6280 736
Fax 056/6280 736

JUDr. Danica Džačková

vedúca odboru
Telefón 056/6280730

JUDr. Anna Romančáková

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 738

JUDr. Alena Bukovská

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 737

Mgr. Slávka Miháľová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 739

Mgr. Matej Hospodár

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280 741

Ing. Patrik Szilágyi

Úsek volieb, referenda a iných správnych agend a prejednávania priestupkov
Telefón 056/6280 731

JUDr. Anna Danková

Obvodný matrikár (overovanie úradných výpisov z matrík pre použitie v cudzine a rozhodovanie o zmene mena a priezviska)
Telefón 056/6280 734

Štefánia Čisárová

IS REGISTRA ADRIES, súčinnosť na úseku exekučného konania, správa IS FABASOFT a IS CESDAP
Telefón 056/6280 736
Fax 056/6280 736

Terézia Džunková

Správa registratúry na odbore
Telefón 056/6280 735

Mgr. Zuzana Hakošová

Prejednávanie priestupkov
Telefón 056/6280732