Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Obvyklá výška nájomného pre kat. úz. okresov Košice I až IV

Náplň činnosti odboru  |  Projekty pozemkových úprav  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Obvyklá výška nájomného pre kat. úz. okresov Košice I až IV  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa

„Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor zverejňuje link pre obvyklú výšku nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre katastrálne územia okresov Košice I až IV, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Košice“