Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Oddelenie priestupkov  |  Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Štátne občianstvo

Matričný úsek

Neinvestičné fondy

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Verejné zbierky 

Záujmové združenia právnických osôb 

Združenia obcí 

Vydávanie osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení

Správne poplatky

Vedúci oddelenia:

Ing. Jana Gábrišová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 65 49 243
Fax 037/ 65 14 151

Zamestnanci:

Mgr. Drahomíra Rajčániová

neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, záujmové združenia právnických osôb
Telefón 037/ 65 49 310

Ing. Ľubica Verešová

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, záujmové združenia právnických osôb
Telefón 037/ 65 49 310

Mgr. Jaroslava Popluhárová

spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Telefón 037/ 65 49 244

Mgr. Valéria Blehová

štátne občianstvo
Telefón 037/ 65 49 303

Ing. Silvia Bačová

štátne občianstvo
Telefón 037/ 65 49 234

Lucia Domaracká

Osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách
Telefón 037/65 49 302

Ing. Lívia Černáková

štátne občianstvo
Telefón 037/ 65 49 303

Ing. Henrieta Miklová

zmena mena a priezviska
Telefón 037/ 65 49 234

 
 
Dokumenty na stiahnutie