Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Oddelenie priestupkov  |  Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Štátne občianstvo

Matričný úsek

Neinvestičné fondy

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

Verejné zbierky 

Záujmové združenia právnických osôb 

Združenia obcí 

Vydávanie osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení

Správne poplatky

Vedúci oddelenia:

Zamestnanci: