Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Bratislava
Krízové riadenie
Tomášikova 46,
832 05 Bratislava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Juraj Klein
telefón: 09610/46 300

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


 
 
Dokumenty na stiahnutie
20. 10. 2020 | Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí (2,2 MB) pdf
19. 10. 2020 | Pokyny na inventarizáciu materiálu CO v roku 2020.pdf (780,1 kB) pdf
28. 5. 2020 | VZOR - Evidencny list ochrannej stavby (156,5 kB) pdf
28. 5. 2020 | VZOR - Analyticky list (120,7 kB) pdf
28. 5. 2020 | Plán prípravy pre hlavné mesto SR Bratislavu, MČ a PO FO podnikatelov na rok 2020 (2,6 MB) pdf
28. 5. 2020 | Plán hlavných úloh Okresného úradu Bratislava na rok 2020 (7,6 MB) pdf
28. 5. 2020 | Umiestnenie EVA zariadeni (582,0 kB) pdf
28. 5. 2020 | Odporúčanie pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (227,6 kB) pdf
28. 5. 2020 | Zoznam ochranných stavieb CO určených pre obyvateľstvo (331,3 kB) pdf
28. 5. 2020 | Metodika identifikácie ochranných stavieb na vyplňovanie súboru dát o ochrannej stavbe (107,5 kB) rtf
28. 5. 2020 | Vzor súboru dát o ochrannej stavbe (359,7 kB) rtf
28. 5. 2020 | Prehľad sirén krajskej siete sirén (458,3 kB) pdf
28. 5. 2020 | Zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Okresného úradu Bratislava (258,9 kB) pdf
28. 5. 2020 | Žiadosť o výpis z evidencie (33,3 kB) doc
28. 5. 2020 | PREDNÁŠKA - príprava občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc (465,8 kB) pdf
28. 5. 2020 | Príloha č. 1 a 2 k pokynom.docx (23,6 kB) docx
28. 5. 2020 | Propozicie ochranarik cisla tiesnoveho volania 112 a CO (1,5 MB) pdf
28. 5. 2020 | Informácie pre verejnosť v zmysle §15a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov (68,6 kB) doc