Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Hlohovec

Klientske centrum Hlohovec
Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec

Prednosta
Ing. Tibor Veľký
telefón: Supervízor - 0961105720
Poskytovanie informácií Kataster – 0961105726
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

 

  O z n a m

  

  U p o z o r n e n i e

Okresný úrad Hlohovec oznamuje, že dňom 26.10.2020 rozširuje služby verejnosti – osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov. Osvedčovanie listín a podpisov bude zabezpečovať Klientske centrum Okresného úradu v Hlohovci,  Jarmočná 3204/3 , denne v úradných hodinách.   

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č.1- Supervízor

Kontakt:  0961 10 5720  Jana Černá

   poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

   osvedčovanie listín a podpisov na listinách      –odateľňa OÚ

Pracovisko č. 2  - odbor živnostenského podnikania:

Kontakt:  0961 10 5721  Mgr. Marcela Kubovičová

                                     _   Mgr. Katarína Varačková           

  • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
  • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
  • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
  • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
  • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
  • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
  • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

·          inteligentná podateľňa pre odbor dopravy

 

Pracovisko č. 3 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

odpadové hospodárstvo, EIA, SEA

Kontakt: 0961 10 5725 - Mgr. Lucia Froncová

Pracovisko č. 4 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

ochrana prírody a krajiny (ochrana ovzdušia)

Kontakt: 0961 10 5722- Ing. Veronika  Danková

Pracovisko č. 5 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

odpadové hospodárstvo, ochrana vôd

Kontakt: 0961 105 723-    Mgr. Kristína Blašková

Pracovisko č. 6 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 ochrana vôd

Kontakt: 0961 105 724,0917 698 202- Mgr. Niké Burclová

 

Pracovisko č. 9 – katastrálny odbor

 

Kontakt: 0961 105 726

         poskytovanie informácii

         výpis z LV

         kópia z katastrálnej mapy

         grafická identifikácia, identifikácia parciel

         kópie listín

         poskytovanie dokladov (LV kópia pre dedičské konanie

         poskytovanie informácii

         výpis z LV

 

Pracovisko č. 10– katastrálny odbor

 

Kontakt: 0961 105 727       - Alena Valášiková

                                          - Eva Kadlečíková    

        podateľňa

         úradné listiny

         podania  

        registrácia darovacích, kúpnych zmlúv

        rozdelenie BSM

         zámenné zmluvy

        zmluvy o riadení vecného bremena

         záznamové listiny

         podania

         zápis domu

         zápis geometrického plánu

         zápis právnej listiny – GP

         zmeny adries

         doplnenie údajov do LV

        poskytnutie informácií

 

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

         Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

         www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

         www.minv.sk