Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2021, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Hlohovec
Jarmočná 3,
920 01 Hlohovec

Prednosta
Ing. Lucia Raková
telefón: Supervízor - 0961105720
Podateľňa - 0961105727
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Od 27.01.2021 bude klientom KC Hlohovec umožnené realizovať osobné podania v čase od 08.00 hod do 12.00 hod.

O úrade

 

Upozornenie

 

V zmysle uznesenia Vlády Slovenskej republiky č.123,

 

od 03.03.2021

 

Klientske centrum Hlohovec,

 

bude klientov vybavovať výlučne

 

len na podateľni

 

od 08.00 hod do 12.00 hod

 

 

 

                                                      Oznam

Od 27.januára 2021 je vstup do klientskeho centra Okresného úradu Hlohovec 

povolený v rámci dodržiavania ustanovenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.14/2021 V.v. SR len osobám, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa §1 odst.1 uvedenej vyhlášky.

Pri vstupe do budovy sú osoby vo veku od 11 rokov do 65 rokov povinné preukázať sa:

-platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID 19

-platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID 19 nie starším ako tri mesiace

-dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní

 

 

 

  U p o z o r n e n i e

Okresný úrad Hlohovec oznamuje, že dňom 26.10.2020 rozširuje služby verejnosti – osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov. Osvedčovanie listín a podpisov bude zabezpečovať Klientske centrum Okresného úradu v Hlohovci,  Jarmočná 3204/3 , denne v úradných hodinách.   

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č.1- Supervízor

Kontakt:  0961 10 5720  Jana Černá

   poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov

   osvedčovanie listín a podpisov na listinách      –odateľňa OÚ

Pracovisko č. 2  - odbor živnostenského podnikania:

Kontakt:  0961 10 5721  Mgr. Marcela Kubovičová

                                     _   Mgr. Katarína Varačková           

  • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
  • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
  • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
  • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
  • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
  • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
  • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
  • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva

·          inteligentná podateľňa pre odbor dopravy

 

Pracovisko č. 3 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

odpadové hospodárstvo, EIA, SEA

Kontakt: 0961 10 5725 - Mgr. Lucia Froncová

Pracovisko č. 4 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

ochrana prírody a krajiny (ochrana ovzdušia)

Kontakt: 0961 10 5722- Ing. Veronika  Danková

Pracovisko č. 5 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

odpadové hospodárstvo, ochrana vôd

Kontakt: 0961 105 723-    Mgr. Kristína Blašková

Pracovisko č. 6 – odbor starostlivosti o životné prostredie:

 ochrana vôd

Kontakt: 0961 105 724,0917 698 202- Mgr. Niké Burclová

 

Pracovisko č. 9 – katastrálny odbor

 

Kontakt: 0961 105 726

         poskytovanie informácii

         výpis z LV

         kópia z katastrálnej mapy

         grafická identifikácia, identifikácia parciel

         kópie listín

         poskytovanie dokladov (LV kópia pre dedičské konanie

         poskytovanie informácii

         výpis z LV

 

Pracovisko č. 10– katastrálny odbor

 

Kontakt: 0961 105 727       - Oľga Blašková

                                          - Eva Kadlečíková    

        podateľňa

         úradné listiny

         podania  

        registrácia darovacích, kúpnych zmlúv

        rozdelenie BSM

         zámenné zmluvy

        zmluvy o riadení vecného bremena

         záznamové listiny

         podania

         zápis domu

         zápis geometrického plánu

         zápis právnej listiny – GP

         zmeny adries

         doplnenie údajov do LV

        poskytnutie informácií

 

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

         Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

         www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

         www.minv.sk

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)