Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trenčín / Životné prostredie

Klientske centrum Trenčín
Životné prostredie
Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenčín

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Jana Hurajová
telefón: 032/7411 670, 0905260516
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

  • poradenská a informačná činnosť na úseku obalov a odpadov z obalov
  • poradenská a informačná činnosť na úseku odpadového hospodárstva
  • poradenská a informačná činnosť na úseku ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
  • poradenská a informačná činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny
  • poradenská a informačná činnosť na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  • poradenská a informačná činnosť na úseku verejných vodovodov a kanalizácií

 

Náplň činnosti odboru podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Zabezpečuje:  

    Príjem podaní na úsekoch štátnej vodnej správy, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vrátane podaní posudzovania vplyvov na životné prostredie, environmentálnych záťaží a škôd, závažných priemyselných havárií;

    Poradenské, konzultačné a informačné služby v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

    Prijíma ohlásenia živnosti, oznámenia o zmene údajov, oznámenia o pozastavení a ukončení podnikania;

    Prijíma žiadosti o oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov;

    Vydáva výpisy zo živnostenského registra, osvedčenia o povahe a dĺžke praxe;

    Prijíma údaje a doklady na účely zápisu údajov do obchodného registra /prvozápis/;

    Vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou;

    Vydáva kópiu dokumentu alebo časti dokumentu podľa osobitného predpisu /účtovné závierky/;

    Prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu;

    Prijíma údaje potrebné na prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia;

    Prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR;

    Poskytuje poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.