Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Malacky
Pozemky a lesy
Záhorácka 2942/60A,
901 26 Malacky

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Daniela Hamarová
telefón: 034/7971 229
e-mail: opl.ma@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN: Okresný úrad - podateľňa: 08:00-12:00

Pozemky a lesy

Základné úlohy odboru:

  • ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (odňatie PP v zastavanom území obce a mimo zastavaného územia obce, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenia pozemkov)               
  • pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)   
  • vyporiadanie vlastníctva pozemkov v rámci konaní o záhradkových osadách rozhudnutia v zmysle zákona 64/1997 Z.z.)
  • podmienky nadobúdania vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku (konzultačná činnosť)
  • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa)   
  • oblasť poľovníctva (konzultačná činnosť)   
  • pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť)   
  • reštitúcie (doplnenie podania )