Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Pozemkové úpravy  |  Záhradkové osady
Register pozemkových spoločenstiev

Vložka číslo: R-0001/MA
Názov: Pozemkové spoločenstvo, Urbárne lesy a pasienky, 900 52  Kuchyňa
Sídlo: Kuchyňa 571, 900 52 Kuchyňa

Vložka číslo: R-0002/MA
Názov: Združenie súkromných vlastníkov spoločných lesov a pasienkov – urbarialisti obce Jakubov, p.s.
Sídlo: Jakubov 599, 900 63 Jakubov

Vložka číslo: R-0003/MA
Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Vysoká pri Morave
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave

Vložka číslo: R-0004/MA
Názov: Lesné spoločenstvo v Lozorne – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Železničná 927, 900 55 Lozorno

Vložka číslo: R-0005/MA
Názov: Hospodárske a lesné družstvo v Malých Levároch, nazývané Zbytkári v Levárkach – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre

Vložka číslo: R-0006/MA
Názov: Spoločenstvo urbarialistov - pozemkové spoločenstvo Plavecký Mikuláš
Sídlo: Plavecký Mikuláš 294, 906 35 Plavecký Mikuláš

Vložka číslo: R-0007/MA
Názov: Lesné spoločenstvo Zohor - pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Záhradná 7, 900 51 Zohor

Vložka číslo: R-0008/MA
Názov: Pasienková a lesná spoločnosť obce Závod p.s.
Sídlo: Sokolská 145, 90872 Závod

Vložka číslo: R-0009/MA
Názov: Urbárske lesy a pasienky - pozemkové spoločenstvo Jablonové
Sídlo: Jablonové 197, Jablonové 900 54

Vložka číslo: R-0010/Ma
Názov: Urbárska obec - pozemkové spoločenstvo Zohor
Sídlo: Na trávnikoch 8, 900 51 Zohor

Vložka číslo: R-0011/MA
Názov: Združenie urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Pri majeri 647, 900 55 Lozorno

Vložka číslo: R-0012/MA
Názov: Urbárska lesná pozemková spoločnosť Rohožník – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník

Vložka číslo: R-0013/MA
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica
Sídlo: Dolné námestie 527, 906 37 Sološnica

Vložka číslo: R-0014/MA
Názov: Lesné spoločenstvo Františka Ftáčnika a spol. v Kostolišti – pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Kostolište  13, 900 62 Kostolište

Vložka číslo: R-0015/MA
Názov: Urbárska obec a lesné spoločenstvo Mást so sídlom v Stupave, pozem. spol.
Sídlo: Záhumenská 31, 900 31 Stupava

Vložka číslo: R-0016/MA 
Názov: Urbárske pozemkové spoločenstvo Stupava
Sídlo: Hlavná 9, 900 31 Stupava

Vložka číslo: R-0017/MA 
Názov: Pozemkové spoločenstvo urbárnikov v Borinke 
Sídlo: Borinka 193

Vložka číslo: R-0018/MA - zrušené
Názov: Lesné spoločenstvo Záhorská Ves p.s.
Sídlo: Obecný úrad Záhorská Ves, Hlavná 29/184, 900 65  Záhorská Ves

Vložka číslo: R-0019/MA
Názov: Urbárska a pasienková spoločnosť - pozemkové spoločenstvo obce Gajary
Sídlo: Hlavná 67/105, 900 61  Gajary

Vložka číslo: R-0020/MA 
Názov: Pozemkové spoločenstvo Plavecký Štvrtok 
Sídlo: Plavecký Štvrtok 474, 900 68 Plavecký Štvrtok

Vložka číslo: R-0021/MA  
Názov: Združenie súkromných vlastníkov spoločných lesov a pasienkov - urbarialistov p.s. Kostolište   
Sídlo: Kostolište 317, 900 62 Kostolište

Vložka číslo: R-0022/MA 
Názov: Spoločenstvo urbárnikov, Pozemkové spoločenstvo Malé Leváre   
Sídlo: Malé Leváre 177, 908 74 Malé Leváre

Vložka číslo: R-0023/MA
Názov: Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej spoločnosti v Malackách p.s.  
Sídlo: Hviezdoslavova 1844/90, 901 01 Malacky

Vložka číslo: R-0024/MA
Názov: Lesné a pozemkové spoločenstvo, urbár Záhorská Ves
Sídlo: Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves

Vložka číslo: R-0025/MA
Názov: Lesná spoločnosť Florián Stanek obce Závod p.s.
Sídlo: Závod 243, 908 72 Závod

Vložka číslo: R-0026/MA
Názov: Pernecké pozemkové spoločenstvo
Sídlo: Pernek 48, 900 53 Pernek