Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2024, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Púchov / Pozemky a lesy

Klientske centrum Púchov
Pozemky a lesy
Štefánikova 820,
020 01 Púchov

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Zuzana GAŠPÁRKOVÁ
telefón: +421 42 4300 138
e-mail: TA.13G4@2D.FRD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

Pracovisko č. 7 a 8 - pozemkový a lesný odbor vykonáva tieto administratívne úkony:

  • podateľňa  a prijímanie žiadosti, vydávanie rozhodnutí, vyjadrení a stanoviská, podanie informácií na úsekoch:
  1. ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodnutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanoviská k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
  2. pozemkové úpravy (konzultačná činnosť),
  3. doplnenie podaní v rámci konaní o záhradkových osadách,
  4. ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia o vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa),
  5. poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona,
  6. pozemkové spoločenstvá (konzultačná činnosť),
  7. reštitúcie (podateľňa).