Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2022, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Kysucké Nové Mesto

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Litovelská 1218,
024 01 Kysucké Nové Mesto

Prednosta
Ing. Mgr. Anna Barillová, PhD.
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všetky pracoviská okresného úradu sú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách

O úrade

 

 

O Z N A M  

Oznamujeme klientom,  že vysunuté pracovisko Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor, ktoré sídli na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218,  je 

dočasne zatvorené.

Podania vybavuje Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08  Žilina. Ďakujeme za pochopenie a o zmene Vás budeme informovať.

 

Na základe aktuálnych rozhodnutí vlády z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike klientske centrum a ostatné pracoviská okresného úradu prechádzajú na nový režim s obmedzeniami, vyplývajúcimi z aktuálnej vyhlášky ÚVZ SR upravujúcej vstup osôb do priestorov prevádzok a zamestnávateľov (PDF, 250 kB)

Úradné hodiny  pre verejnosť:

 *      Pondelok     – od 8:00 do 15:00 hodiny

 *      Utorok         – od 8:00 do 15:00 hodiny

 *      Streda         – od 8:00 do 17:00 hodiny

 *      Štvrtok        – od 8:00 do 15:00 hodiny

 *      Piatok        – od 8:00 do 14:00 hodiny  

Oddelenie Policajného zboru na úseku dokladov vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba.

Pracoviská odborov okresného úradu poskytujú služby bez obmedzenia.

 

                                                     Dodržiavanie pokynov a hygienických nariadení

Podmienkou vstupu na pracovisko je negatívny test nie starší ako  7 dní, doklad o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní alebo diagnostike ochorenia COVID-19. Podrobnosti a ďalšie výnimky definuje vyhláška.

Každý návštevník je povinný dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, dezinfikovať si ruky a dbať na odstup.

V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb /1 osoba na 15 metrov štvorcových/, preto vstup na pracoviská usmerňuje supervízor alebo poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

 

U S M E R N E N I E generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike (PDF, 233 kB)

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Kysucké Nové Mesto 

 

 

V priestoroch Klientskeho centra v budove okresného úradu na Litovelskej 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto sú na jednotlivých pracoviskách nasledovné odbory: 

pracovisko č. 1 - podateľňa, supervízor

pracovisko č. 2 - oddelenie dokladov  - príjem

pracovisko č. 3 - oddelenie dokladov - výdaj

pracovisko č. 4 - lesný a pozemkový odbor - stránkový deň má jedenkrát v týždni a to v stredu od 08:00 do 17:00

pracovisko č. 5 - odbor živnostenského podnikania

pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 7 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 8 - katastrálny odbor

Telefónny zoznam Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto (PDF, 149 kB)

 

Štátnu správu pre okres Kysucké Nové Mesto vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

 

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.