Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Banská Bystrica

Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

Prednosta
JUDr. Martina Mészáros Bariaková
telefón: 048/430 6221
fax: 048/430 6209
e-mail: TA.13G4@22.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

O Z N A M

REFERENDUM 2023

Prijímanie žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania oprávneného voliča,

ktorý má právo hlasovať v referende

 

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023, aktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné najskôr od pondelka 16. januára 2023 do piatka 20. januára 2023 najneskôr do 12. hodiny.    

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie údaje           v rozsahu

a)      meno a priezvisko,

b)      rodné číslo,

c)      adresa trvalého pobytu,

d)      adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku), telefonický kontakt.

 

 

Zapisovateľ špeciálnej okrskovej volebnej komisie:

 

Mgr. Ján Čunderlík

tel.: 048/4306 288

 

O Z N A M

 

Oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka  do Špeciálnej okrskovej volebnej komisie pre referendum v roku 2023 pre územný obvod Okresného úradu Banská Bystrica  sa doručuje prednostke Okresného úradu Banská Bystrica v listinnej forme na adresu Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky na e-mailovú adresu: TA.13G4@22.SKAF3PYLD@ do 12. decembra 2022.

Od 1.1.2022 zanikol Odbor školstva a vznikol Regionálny úrad školskej správy (RUŠS).

Pokladničné hodiny v pokladni Okresného úradu Banská Bystrica nasledovne:

 

Pondelok až štvrtok:          7,30 – 12,00 hod.;
                                     12,00 – 12,30 hod. – obedňajšia prestávka;
                                     12,30 – 14,00 hod.
Piatok:                             7,30 – 12,00 hod.