Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2019, streda
 

Základné informácie

 

OZNAM

Dňa 13.12.2019 (piatok) bude z technických príčin pracovisko katastrálneho odboru Okresného úradu Banská Bystrica, Československej armády 7, otvorené od 8:00 h - 12:00 h (príjem a doplnenie podaní, vybavovanie klientov v klientskom centre).

 

OZNAM

 Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 - delegácia člena a náhradníka
do Okresnej volebnej komisie pre územný obvod Okresného úradu Banská Bystrica 

Oznámenie o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do okresnej volebnej komisie je možné doručiť prednostovi Okresného úradu Banská Bystrica v listinnej forme na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, 3. poschodie alebo elektronicky na e-mailovú adresu: prednosta.bb@minv.sk do 08.01.2020.

 

 O Z N A M

Upozorňujeme občanov, že platbu správneho poplatku na účet je možné zrealizovať len na základe VOPRED vystaveného
platobného  predpisu s uvedeným variabilným symbolom, ktorý Vám vystaví zamestnanec  okresného úradu.
Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným symbolom bude považovaná za bezpredmetnú.