Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Základné informácie

 

 O Z N A M

Upozorňujeme občanov, že platbu správneho poplatku na účet je možné zrealizovať len na základe VOPRED vystaveného
platobného  predpisu s uvedeným variabilným symbolom, ktorý Vám vystaví zamestnanec  okresného úradu.
Platba na účet bez vopred vystaveného platobného predpisu s určeným variabilným symbolom bude považovaná za bezpredmetnú.

 

     O Z N A M

 Upozorňujeme občanov, že z dôvodu opravy havarijného stavu prípojky pitnej vody bude budova Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 dňa 11.10.2019 od 10:00 pre verejnosť uzavretá.