Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica

Prednosta
Dolinaj Martin, JUDr.
telefón: 048/4306 200, 048/4306 221
fax: 048/413 65 58
e-mail: prednosta.bb@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Úradná tabuľa

Aglomerácia Nemecká - Predajná, Nemecká, Jasenie - kanalizácia a ČOV - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona / Životné prostredie
15. 1. 2021 | Projektová dokumentácia - časť 1, zverejnené 15.01.2021 (51,4 MB) rar
15. 1. 2021 | Projektová dokumentácia - časť 2, zverejnené 15.01.2021 (51,4 MB) rar
15. 1. 2021 | Projektová dokumentácia - časť 3, zverejnené 15.01.2021 (5,8 MB) rar
15. 1. 2021 | Informácie pre verejnosť, zverejnené 15.01.2021 (193,8 kB) pdf
15. 1. 2021 | Odborné stanovisko, zverejnené 15.01.2021 (537,6 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Opravné prostriedky
14. 1. 2021 | Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná - Verejná vyhláška - Upovedomenie účastníkov konania o obsahu odvolania proti rozhodnutiu č. OU-BB-OOP3-2020/030382-002 zo dňa 02.12.2020 (869,2 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
11. 1. 2021 | Rozhodnutie č. OU-BB-OVBP-2021/003454-002 vo veci: "Nadzemný optický kábel" v k. ú. Lučenec (783,2 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Opravné prostriedky
28. 12. 2020 | Rozhodnutie o proteste PR Pravica (962,4 kB) pdf
28. 12. 2020 | Rozhodnutie o odvolaní - Vyňatie, obmedzenie využívania a zmena využitia lesného fondu (738,4 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
23. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/033570:SD zo dňa 18.12.2020 (37,1 kB) pdf
23. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/033659:SD zo dňa 21.12.2020 (42,5 kB) pdf
23. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/033660:SD zo dňa 21.12.2020 (36,2 kB) pdf
23. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/033569:SD zo dňa 18.12.2020 (36,0 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
21. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (129,7 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Rýchlostná cesta R3 (I/66) Krupina - obchvat“ / Životné prostredie
17. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania, zverejnené 17.12.2020 (135,6 kB) pdf
17. 12. 2020 | Odborné stanovisko, zverejnené 17.12.2020 (2,0 MB) pdf
17. 12. 2020 | Projektová dokumentácia - časť 1, zverejnené 17.12.2020 (52,4 MB) rar
17. 12. 2020 | Projektová dokumentácia - časť 2, zverejnené 17.12.2020 (52,4 MB) rar
17. 12. 2020 | Projektová dokumentácia - časť 3, zverejnené 17.12.2020 (52,4 MB) rar
17. 12. 2020 | Projektová dokumentácia - časť 4, zverejnené 17.12.2020 (52,4 MB) rar
17. 12. 2020 | Projektová dokumentácia - časť 5, zverejnené 17.12.2020 (51,9 MB) rar
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
17. 12. 2020 | Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti Rainbow Logistic Park - Logistický areál Banská Bystrica (526,2 kB) pdf
17. 12. 2020 | Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej zmeny činnosti Kremácia domácich zvierat (554,8 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
15. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/033014:SD zo dňa 11.12.2020 (45,1 kB) pdf
15. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/033017:SD zo dňa 11.12.2020 (38,3 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
9. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/032467:SD zo dňa 09.12.2020 (34,6 kB) pdf
9. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/032648:SD zo dňa 09.12.2020 (35,0 kB) pdf
9. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/032401:SD zo dňa 07.12.2020 (37,0 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
8. 12. 2020 | Informácie pre verejnosť vo veci výrubu drevín na vodnom toku Zolná pre SVP š.p. OZ Banská Bystrica (128,1 kB) pdf
8. 12. 2020 | Informácie pre verejnosť o plánovanom výrube drevín na Selčianskom potoku pre žiadateľa SVP š.p. OZ Banská Bystrica (128,3 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
7. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2020/032639/KT (128,6 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
4. 12. 2020 | Upovedomenie pod č. OU-BB-OSZP3-2020/021756-012 zo dňa 03.12.2020 (1,5 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
4. 12. 2020 | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov (431,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania / Výstavba a bytová politika
4. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/0032399:SD zo dňa 04.12.2020 (34,8 kB) pdf
4. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/032468:SD zo dňa 04.12.2020 (46,7 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na spätné zasypávanie obec Pohronská Polhora / Životné prostredie
4. 12. 2020 | Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na spätné zasypávanie obec Pohronská Polhora (79,0 kB) pdf
4. 12. 2020 | Informácie pre verejnosť - Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na spätné zasypávanie obec Pohronská Polhora (550,3 kB) pdf
4. 12. 2020 | Doplnenie žiadosti - informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na spätné zasypávanie obec Pohronská Polhora (35,6 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
3. 12. 2020 | Upovedomenie účastníkov konania o predložení spisového materiálu odvolaciemu orgánu - ministrovi dopravy a výstavby SR na rozhodnutie o odvolaniach (rozklad) (271,6 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
3. 12. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/032209:SD zo dňa 02.12.2020 (42,1 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Opravné prostriedky
2. 12. 2020 | Verejná vyhláška - rozhodnutie o proteste prokurátorky Okresnej prokuratúry Lučenec č. Pd 100/20/6606-5 zo dňa 23.09.2020 proti rozhodnutiu OÚ Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2019/009080-3 zo dňa 03.10.2019 (921,1 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Opravné prostriedky
2. 12. 2020 | Čas núdze PO Muránska, Štiavnicko - krupinská, Hontiansko - veľkokrtíšska, Tuhár, Rimavská Sobota (307,5 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
2. 12. 2020 | Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny k spisu číslo: OU-BB-OSZP3-2020/032262/KT (130,6 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
27. 11. 2020 | Rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor Graniar – Banská Bystrica" (487,4 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
26. 11. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/031556:SD zo dňa 25.11.2020 (34,3 kB) pdf
26. 11. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/031677:SD zo dňa 26.11.2020 (36,5 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
24. 11. 2020 | Výrub drevín pre žiadateľa SVP š.p. v k.ú. Radvaň pod č. spisu 2020/031572 (130,1 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
23. 11. 2020 | Verejná vyhláška OU-BB-OVBP2-2020-029574-02-Zvolen-Pod Strážou-Tepličky-zrušenie územného rozhodnutia (1,1 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
19. 11. 2020 | Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-BB-OVBP2-2020/031243:SD zo dňa 19.11.2020 (36,6 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
19. 11. 2020 | Informácia o výrube drevín na vodnom toku Hron v k.ú. Brusno pre SVP š.p. (128,5 kB) pdf
19. 11. 2020 | Informácia pre verejnosť vo veci výrubu náletových drevín na vodnom toku Hron od SVP š.p. (128,8 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
18. 11. 2020 | Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube Podlavice (127,8 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
10. 11. 2020 | Oznámenie plánovaného výrubu (96,8 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
9. 11. 2020 | Oznámenie o zámere vyhlásiť PR Pralesy Slovenska - lokalita Vtáčnik (4,3 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Opravné prostriedky
5. 11. 2020 | Verejná vyhláška OU-BB-OOP4-2020/026093 (1,1 MB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
4. 11. 2020 | Informácia pre verejnosť Výruby SVP Badínsky potok (128,2 kB) pdf
4. 11. 2020 | Informácia pre verejnosť Výruby SVP Selčiansky potok (128,2 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
3. 11. 2020 | Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny č. OU-BB-OSZP3-2020/030075/KT (129,4 kB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého 2020/2021 / Pozemky a lesy
2. 11. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 - 2021 (348,8 kB) pdf
2. 11. 2020 | Mapa území, na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2020-2021 povolený (3,6 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
2. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Ráztocká hoľa (3,4 MB) pdf
2. 11. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Flos (4,5 MB) pdf
Kvóta lovu vlka dravého na Slovensku pre sezónu 2020/2021 / Opravné prostriedky
2. 11. 2020 | Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020 - 2021 (348,8 kB) pdf
2. 11. 2020 | Mapa území, na ktorých nie je lov vlka v sezóne 2020-2021 povolený (3,6 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
2. 11. 2020 | Verejná vyhláška OVBP2-2020/006258-2 zo dňa 27.01.2020 (759,5 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
30. 10. 2020 | Oznámenie o zámere vyhlásiť PR Pralesy Slovenska - lokalita Šturec (4,8 MB) pdf
30. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Bartkovo (4,0 MB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
29. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť - Výruby SVP BB zimný štadión (129,3 kB) pdf
29. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Príslop (4,3 MB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
29. 10. 2020 | OU-BB-OVBP2-2020-025607-007 - Verejná vyhláška - Lučenec - nariadenie odstránenia optického kábla zo stĺpov verejného osvetlenia - oznámenie o začatí konania mimo odvolacie konanie (392,1 kB) pdf
29. 10. 2020 | OU-BB-OVBP2-2020-026083-006 - Verejná vyhláška - Lučenec - nariadenie odstránenia optického kábla zo stĺpov verejného osvetlenia - oznámenie o začatí konania mimo odvolacie konanie (389,0 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
28. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Horná skala (4,2 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Organizačný odbor
26. 10. 2020 | Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici č. 1/2020 z 20.10.2020 (126,5 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
23. 10. 2020 | Oznámenie o zámere vyhlásiť PR Pralesy Slovenska - lokalita Špíglová (4,1 MB) pdf
23. 10. 2020 | Oznámenie o zámere vyhlásiť PR Pralesy Slovenska, lokalita Bystrá dolina (5,0 MB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - drvič HARTL QUATTRO PC 13/80J, RDB GROUP s.r.o. Brezno / Životné prostredie
23. 10. 2020 | Informácie pre verejnosť - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - drvič HARTL QUATTRO PC 13/80J (339,3 kB) pdf
23. 10. 2020 | Žiadosť o udelenie súhlasu, zverejnené 23.10.2020 (169,8 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - drvič TEREX FINLAY J 1160, RDB GROUP s.r.o. Brezno / Životné prostredie
23. 10. 2020 | Informácie pre verejnosť - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - drvič TEREX FINLAY J 1160 (339,1 kB) pdf
23. 10. 2020 | Žiadosť o udelenie súhlasu, zverejnené 23.10.2020 (175,4 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - triedič TEREX FINLAY 883+, RDB GROUP s.r.o. Brezno / Životné prostredie
23. 10. 2020 | Žiadosť o udelenie súhlasu, zverejnené 23.10.2020 (234,9 kB) pdf
23. 10. 2020 | Informácie pre verejnosť - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením triedič TEREX FINLAY 883+ (21,3 kB) docx
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
21. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Poľana (3,6 MB) pdf
21. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Klzký vrch (4,2 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
21. 10. 2020 | Verejná vyhláška -Zvolen - zrušenie územného rozhodnutia stavby "Rekonštrukcia školského športového areálu VI. Základnej školy vo Zvolene" v konaní mimo odvolacieho konania" (728,3 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
21. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť: Výruby SSD Vlkanová (130,8 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
19. 10. 2020 | Konanie o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž DT (004) / Kriváň - pri cintoríne - SK/EZ/DT/210 – zverejnenie informácie o začatí konania a výzva združeniam s právnou subjektivitou (56,1 kB) pdf
19. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Japeň (4,7 MB) pdf
19. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Obrštín (5,1 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
19. 10. 2020 | OU-BB-OVBP2-2020-028627-02-Divín-nariadenie odstránenia vzdušných optických vedení - zrušenie rozhodnutia (679,1 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Opravné prostriedky
15. 10. 2020 | Petícia občanov obcí o pomoc pri odstránení následkov sucha a oznámenie o prešetrení petície (1,6 MB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Výstavba a bytová politika
14. 10. 2020 | Banská Bystrica - stavebné úpravy bytu Trieda SNP 47-zmena a potvrdenie dodatočného povolenia stavebných úprav (502,4 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
13. 10. 2020 | Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Bútľavka (4,1 MB) pdf
13. 10. 2020 | Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Suť (4,4 MB) pdf
13. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - OU-BB-OSZP3-2020/028418/KT (128,7 kB) pdf
13. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť o plánovanom výrube podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - OU-BB-OSZP3-2020/028475/KT (130,3 kB) pdf
13. 10. 2020 | Informácia o výrube drevín na vodnom toku Bystrica v k.ú. Uľanka (128,6 kB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Životné prostredie
12. 10. 2020 | Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Martalúzka (4,6 MB) pdf
12. 10. 2020 | Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Balov Grúň (5,5 MB) pdf
12. 10. 2020 | Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Koryto (4,0 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
8. 10. 2020 | Rozhodnutie pod č. OU-BB-OSZP3-2020/016697-014 zo dňa 07.10.2020 (280,7 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
7. 10. 2020 | Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Snozka (5,0 MB) pdf
Dokumenty na stiahnutie: / Pozemky a lesy
6. 10. 2020 | Verejná vyhláška Nariadenie pozemkových úprav v kat. území Kynceľová (4,6 MB) pdf
6. 10. 2020 | Verejná vyhláška Nariadenie pozemkových úprav v kat. území Čerín (5,3 MB) pdf
6. 10. 2020 | Verejná vyhláška Nariadenie pozemkových úprav v kat. území Čačín (5,3 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
6. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Kútik (4,3 MB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
6. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Drastvica (5,2 MB) pdf
Vodozádržné opatrenia na potoku Jordán: / Životné prostredie
2. 10. 2020 | Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania (136,4 kB) pdf
2. 10. 2020 | Projektová dokumentácia (9,4 MB) rar
2. 10. 2020 | Odborné stanovisko (582,8 kB) pdf
Dokument na stiahnutie: / Životné prostredie
2. 10. 2020 | Verejná vyhláška - Oznámenie zámeru vyhlásiť prírodnú rezerváciu Pralesy Slovenska a v rámci nej lokalitu Snoza (4,3 MB) pdf