Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec / Životné prostredie

Okresný úrad Lučenec
Životné prostredie
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Pavel Adamík
telefón: 096165 2960, 047/4812802,0917881410
fax: 096165 2969, 047/4812828
e-mail: TA.13G4@QR.DJAF@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


OZNÁMENIE – Dňa 24. 05. 2024 z technických príčin bude nestránkový deň.

Životné prostredie / Úradná tabuľa

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

Okresný úrad Lučenec, odbor  starostlivosti o životné prostredie- štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje zverejnenie doručených strategických dokumentov a navrhovaných činností predložených na posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. na webovom sídle:

Informácia o doručených strategických dokumentoch a navrhovaných činnostiach na stiahnutie

Lom Čamovce – zvýšenie kapacity ťažby

Revitalizácia bývalej priemyselnej zóny na Šávoľskej ceste – Brown Field Fiľakovo

Lom Čamovce- zvýšenie kapacity ťažby-rozhodnutie (PDF, 456 kB)

Rozšírenie parkoviska - Adient Slovakia s.r.o. pôvodného zámeru Johnson Controls Lučenec

Územný plán mesta Fiľakovo- Zmeny a doplnky č. 14

Environmentalne centrum

Zhodnocovanie stavebných odpadov pomocou triediacej lopaty RS 10-20 a drviacej lopaty CBF 07, inštalované na hydraulický systém mobilného pásového rýpadla
  

Cesta I/16 Lučenec – Opatová - most nad železničnou traťou ev.č. 16-227

IBV - Trebeľovce - Láza

Cesta I/16 Vidiná- rekonštrukcia mosta ev. č. 16-226

Inštalácia batérie 6 MW v areáli Elektrárne Panické Dravce

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dravce na roky 2023 – 2030

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Dravce na roky 2023 – 2030“ (PDF, 329 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tuhár na roky 2023 – 2030

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2023 – 2030“ – informácia

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tuhár na roky 2023 – 2030 (PDF, 346 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Pleš na roky 2023 – 2030 (PDF, 330 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ratka na roky 2023 - 2030 (PDF, 391 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,I/75 Mašková – rekonštrukcia mosta ev. č. 75 - 069" (PDF, 230 kB)

Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti ,,I/75 Mašková - rekonštrukcia mosta ev. č. 75-069"- rozhodnutie (PDF, 367 kB)

Kotolňa na biomasu 7,5 MW - rozhodnutie (PDF, 397 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ratka na roky 2023 - 2030 - rozhodnutie (PDF, 365 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľká nad Ipľom na roky 2024 - 2030 (PDF, 370 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nové Hony na roky 2023 - 2027 (PDF, 386 kB)

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nové Hony na roky 2023 - 2027 s platnosťou do r. 2030 (PDF, 379 kB)