Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Lučenec / Všeobecná vnútorná správa

Okresný úrad Lučenec
Všeobecná vnútorná správa
Námestie republiky 26,
984 36 Lučenec

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Milan Bukran
telefón: 096165 2130, 0903 563 261
fax: 096165 2139
e-mail: TA.13G4@QR.A11F@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Všeobecná vnútorná správa

• vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
• rozhoduje o registrácii verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov vo svojom územnom obvode,
• vykonáva kontrolu vedenia matrík, metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov,
• rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,
• osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
• vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode,
• vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda

Podrobná náplň činnosti odboru sa riadi podľa Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018 účinnej od 1. februára 2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu a aktuálnych Operatívnych pokynov pre Okresné úrady.

Zoznam právnych predpisov odboru všeobecnej vnútornej správy (PDF, 213 kB)

Správne poplatky odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Lučenec
(PDF, 365 kB)