Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. október 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Detva

Klientske centrum Detva
J.G.Tajovského 1462/9,
962 12 Detva

Prednosta
Hukeľová Ivana, RNDr.
e-mail: TA.13G4@KP.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

VI/10  - USMERNENIE  (PDF, 159 kB)generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

 

Okresný úrad a klientske centrum v sídle okresného úradu vybavujú veci fyzických     osôb a právnických osôb v rozsahu týchto stránkových dní a stránkových hodín:

  • pondelok v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • utorok      v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • streda       v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.,
  • štvrtok      v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.,
  • piatok       v čase od 08.00 hod. do 14.00 hod.

Okresný úrad vybavuje všetky doručené podania, podnety a žiadosti klientov zákonom stanovenými postupmi a v zákonom stanovených lehotách.

Okresný úrad realizuje ústne pojednávania na odboroch a vykonávanie kontrol zamestnancami okresného úradu za dodržania platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 Toto usmernenie nadobúda platnosť: 18.5.2021

 

 Klienti okresného úradu sú  povinní dodržiavať ustanovenia aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (č. 250/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 231 kB) účinnej od 4. októbra 2021), ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra.

 

Vstup do budovy  okresného úradu a   klientskeho centra  je povolený  len s prekrytými hornými dýchacími cestami spôsobom určeným aktuálne platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

Sekretariát:

telefón: 0961 635 760

fax: 0961 604 040

 

 Okresný úrad Detva

  • Katastrálny odbor
  • Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Odbor krízového riadenia
  • Organizačný odbor

Štátnu správu pre okres Detva vykonáva Okresný úrad Zvolen priamo v Klientskom centre Detva
J.G.Tajovského 1462/9,962 12 Detva

týmito odbormi: