Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Detva
J.G.Tajovského 1462/9,
962 12 Detva

Prednosta
Hukeľová Ivana, RNDr.
telefón: 0961-635 757
e-mail: prednosta.dt@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


STRÁNKOVÉ HODINY PO-PIA 8:00-12:00

O úrade

V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v SR a vyhlášky

 a

 

VI/8  - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady, ktorým sa mení usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra č. VI/7/2021 vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike v znení usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/6/2021

 

Toto usmernenie nadobúda platnosť: 2.3.2021

 

STRÁNKOVÉ HODINY SÚ V PRACOVNÝCH DŇOCH

OD 08:00 HOD. DO 12:00 HOD.

 

Klienti okresného úradu sú  povinní dodržiavať ustanovenia vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra (preukazovanie sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo dokladom preukazujúcim zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

 

 

Vstup do budovy  okresného úradu a   klientskeho centra  je povolený  len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šálom alebo šatkou) a po dezinfekcii rúk  pri vstupe do budovy.

 

 

 

- Okresný úrad vybavuje  všetky doručené podania, podnety a žiadosti klientov zákonom stanovenými postupmi a v zákonom stanovených lehotách

 

- Okresný úrad využíva  prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu.

 

- Okresný úrad realizuje  osobné konzultácie po dohode s klientom.

 

- Okresný úrad akceptuje písomné podania v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné podanie nevyzýva.

 

- Okresný úrad realizuje  ústne pojednávania na odboroch za dodržania platných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

 

Kontakt:

 

045/2819747  podateľňa katastrálneho odboru

 

0961 63 5750/ 0961 63 57 60 Podateľňa Klienstkceho centra OÚ Detva

 

045/2819751  stránková miestnosť katastrálneho odboru

 

0905272478   odbor starostlivosti o životné prostredie

 

0961635750   osvedčovanie listín a podpisov na listinách

 

 

Sekretariát:

telefón: 0961 635 760

fax: 0961 604 040

 

 Okresný úrad Detva

  • Katastrálny odbor
  • Odbor starostlivosti o životné prostredie
  • Odbor krízového riadenia
  • Organizačný odbor

Štátnu správu pre okres Detva vykonáva Okresný úrad Zvolen priamo v Klientskom centre Detva
J.G.Tajovského 1462/9,962 12 Detva

týmito odbormi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)