Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Revúca

Klientske centrum Revúca
Komenského 1237/40,
050 01 Revúca

Prednosta
Mgr. Zuzana Nosáľová
telefón: Sekretariát prednostu: 0961 67 2901; Supervízor: 0961 67 5700
e-mail: TA.13G4@SL.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Supervízor (tel.: 0961 67 5700):

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • elektronický kontraktačný systém.

1. Katastrálny odbor (5 pracovísk, tel.: 058/ 281 98 21, 058/ 281 98 27, 0961 67 5707, 0961 67 5705):

 • podateľňa,
 • prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra,
 • výdaj výpisu z katastra nehnuteľností, výpisu z listu vlastníctva.

2. Odbor živnostenského podnikania; integrované obslužné miesto občana – IOMO (2 pracoviská, tel.: 0961 67 5701, 0961 67 5702):

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva,
 • integrované obslužné miesto občana - IOMO.

3. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (2 pracoviská, tel.: 0961 67 5703, 0961 67 5704):

 • stavby, prestavby a dostavby vozidiel,
 • výdaj dokladov k vozidlám - OEV časť II/TOV,
 • jednotlivo dovezené vozidlá a iné zmeny,
 • zápis a potvrdenia OEV,
 • poskytovanie informácií a iná agenda.

 

Informácie o výberových konaniach do štátnej služby nájdete na stránkach ÚPVS.

 

Centrálna elektronická úradná tabuľa

 

Štátnu správu pre okres Revúca vykonáva Okresný úrad Rimavská Sobota týmito odbormi:

·     odbor živnostenského podnikania - v Revúcej,

·     odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - v Revúcej,

·     odbor pozemkový a lesný - v Revúcej,

·     odbor všeobecnej vnútornej správy - v Revúcej.

 

Telefónny zoznam OÚ RA (PDF, 177 kB)