Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. november 2020, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Revúca
Komenského 1237/40,
050 01 Revúca

Prednosta
Ing. Igor Škvarla
telefón: 0961 67 2900, 0905 908 599
e-mail: prednosta.ra@minv.sk

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Všetky Klientské centrá a Okresné úrady sú od 2.11.2020 otvorené !!!

O úrade

 

P O Z O R  ! ! !

Okresné úrady a klientske centrá sú od 2.11.2020 otvorené

VI/9 - USMERNENIE generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike s účinnosťou od 2. novembra 2020 (PDF, 361 kB)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (PDF, 445 kB)

Vyhlášky č. 11-15 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. (PDF, 491 kB)

 

 

Informácie o výberových konaniach do štátnej služby nájdete na stránkach ÚPVS.

 

Centrálna elektronická úradná tabuľa

 

Štátnu správu pre okres Revúca vykonáva Okresný úrad Rimavská Sobota týmito odbormi:

·     odbor živnostenského podnikania - v Revúcej,

·     odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - v Revúcej,

·     odbor pozemkový a lesný - v Revúcej,

·     odbor všeobecnej vnútornej správy - v Revúcej.

 

Telefónny zoznam OÚ RA (PDF, 221 kB)