Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Senica
Vajanského 17/1,
905 01 Senica

Prednosta
Ing. Vladimír Kocourek
telefón: 034 698 7225
e-mail: Pošli správu,Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

O Z N A M

 

 

 

 

 

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 804/2020 zo dňa 16. decembra 2020

 

 a na základe operatívneho pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR č. 17/2020 zo dňa 18. decembra 2020

 

od 21. decembra 2020

 

sa na všetkých okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách umožní realizovanie osobných podaní občanov výlučne v podateľni okresného úradu

 

v pracovných dňoch od 8.00 h do 12.00 h.

 

Žiadame klientov o prednostné využívanie telefonickej, elektronickej a písomnej komunikácie okrem odôvodnených prípadov.

Od dnes t. j. 11.01.2020 sú zrušené všetky priestupkové pojednávania.

 

 

 

 

Okresný úrad Senica vykonáva štátnu správu tiež pre okres Skalica týmito odbormi:

- odbor živnostenského podnikania,

- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

- odbor pozemkový a lesný,

- odbor všeobecnej vnútornej správy.