Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Okresný úrad Senica
Vajanského 17/1,
905 01 Senica

Prednosta
Ing. Vladimír Kocourek
telefón: 034 698 7225
e-mail: Pošli správu,Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov okresného úradu upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre.

O úrade

P O Z O R

V sekcii " INFORMÁCIE PRE OBČANOV" sú zverejnené "Opatrenia ÚVZ SR" a "Usmernenie gen. riaditeľa verejnej správa MVSR k vo veci postupu pri poskytovaní služieb počas núdzového stavu".

Okresný úrad Senica vykonáva štátnu správu tiež pre okres Skalica týmito odbormi:

- odbor živnostenského podnikania,

- odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

- odbor pozemkový a lesný,

- odbor všeobecnej vnútornej správy.