Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Oznamy

Oznamy  |  Správne konania  |  Vzory tlačív  |  RÚSES

11.11.2021 - Prístavba haly V. (PDF, 418 kB)

20.08.2021 - Upovedomenie o začatí konania - výrub drevín v k.ú. Považská Bystrica (PDF, 278 kB)

19.08.2020 - Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Slopná“ a Návrh Územného plánu obce Slopná – informácia pre verejnosť, konzultácie

 

13.02.2020 - Informácia o zmene navrhovanej činnosti "Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom" + oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - zvesené 27.07.2021

   • Oznámenie
   • Príloha

05.02.2020 - Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 5/2019 Územného plánu mesta Považská Bystrica“ - zvesené 27.07.2021

   • Oznámenie
   • Príloha 1
   • Príloha 2
   • Príloha 4

09.12.2019 - Oznámenie o zámere „Terénne úpravy Rozkvetovej jamy“ - zvesené 20.07.2020

   • Oznámenie
   • Zámer
   • Situácia

02.12.2019 - Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná“- zvesené 28.02.2020

   • Príloha 1
   • Príloha 2
   • Príloha 3

14.09.2019 - „Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Dolná Mariková“- zvesené 28.02.2020

20.09.2019 - „Záverečné stanovisko z posudzovania strategického dokumentu Územný plán obce Domaniža“- zvesené 28.02.2020

   • Rozhodnutie

28.08.2019 - „Správa o hodnotení strategického dokumentu“+ Návrh dokumentu + informácia pre verejnosť Dolná Mariková- zvesené 28.02.2020

   • oznámenie verejnosť SoH
   • konzultácie SoH
   • ÚPN-Dolná Mariková Textová časť
   • Širšie vzťahy
   • Urbanizmus
   • Doprava
   • Technika_voda
   • Technika_energetika
   • Výkres ochrany prírody
   • Pôda
   • Správa o hodnotení SD Územný plán obce Dolná Mariková, návrh

09.08.2019 - „Zmeny a doplnky  č.1. Územného plánu obce Malé Lednice“ – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní- zvesené 28.02.2020

   • Rozhodnutie

15.07.2019 - „Zmeny a doplnky č.5. Územného plánu obce Hatné“ – rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní- zvesené 28.02.2020

   • Rozhodnutie

10.07.2019 - „Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č.1. Územného plánu obce Malé Lednice“- zvesené 28.02.2020

   • Oznámenie pre verejnosť
   • Oznámenie o strategickom dokumente

29.05.2019  - Oznámenie o strategickom dokumente – „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné“ – oznámenie o začatí zisťovacieho konania, možnosti konzultácii- zvesené 28.02.2020

   • Oznámenie pre verejnosť
   • Oznámenie o strategickom dokumente
   • Textová časť
   • Prílohy   1   2a   2b   2c   3a   3b   3c   4a   4b   4c

20.03.2019  - Informácia o verejnom prerokovaní - Správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ ( ďalej len „správa o hodnotení strategického dokumentu“) a návrhu Územného plánu obce Domaniža- zvesené 28.02.2020

20.03.2019 - Správu o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Domaniža“ a návrh Územného plánu obce Domaniža - informácie pre verejnosť a informácie o konzultácii- zvesené 28.02.2020

   • Oznámenie verejnosť SoH
   • SEA_Navrh ÚPN obce Domaniža
   • konzultacie SoH
   • Územný plán obce Domaniža - návrh
    • Domaniža_textová časť
    • Domaniža_1_Širsie vzťahy
    • Domaniža_2_urbanizmus
    • Domaniža_3_doprava
    • Domaniža_4_siete
    • Domaniža_5_Záber pôdy
    • Domaniža_6_ochrana prírody
    • Záväzná časť_§22

 

 • 13.02.2019 - Zoznam stacionárnych zdrojov v okrese Považská Bystrica prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.
 • 04.02.2019 - Informácia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ + oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - zvesené 28.02.2020
   • Informácia
   • Oznámenie
 • 29.01.2019 - Oznámenie o zámere + Zámer „Zberný Dvor Považská Bystrica“ - zvesené 28.02.2020
   • Oznámenie
   • Zámer