Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. január 2023, piatok
 

PANDÉMICKÉ STREDISKO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OÚ KOŠICE

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov  |  Poradné orgány prednostu OÚ  |  Informácie COaKR

 

č.

Funkcia v Pandémickom stredisku

Titul, meno a priezvisko

Funkcia a pracovisko

1.

predseda

Mgr. Martin SEMAN

prednosta,
Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26  Košice

2.

podpredseda

MUDr. Zuzana DIETZOVÁ, PhD.

regionálny hygienik, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 11  Košice

3,

podpredseda

MUDr. Mgr. René HAKO, PhD., MHA, MPH, MBA

lekár samosprávneho kraja, 
Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

4.

tajomník

Mgr. Anna KMECOVÁ

vedúca odboru krízového riadenia, 
OÚ Košice Komenského 52, 041 26  Košice

5.

člen

plk. JUDr. Radoslav FEDOR

riaditeľ,
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 040 01 Košice

6.

člen

plk. Ing. Jozef FEDORČÁK

riaditeľ,
Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

7.

člen

Mgr. Peter JACKO

zamestnanec odd. CO a krízového plánovania odboru KR,OÚ Košice, Komenského 52, 041 26  Košice

8.

člen

prof. MUDr. Pavol JARČUŠKA, PhD.

prednosta infekčnej kliniky, UN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90  Košice

9.

člen

pplk. Ing. Štefan NÉMETH

riaditeľ operačného odboru,
KR PZ v Košiciach, Kuzmányho 8, 041 02  Košice

10.

člen

plk. Ing. Albert NOVÁK

samostatný odborný inšpektor,
KR HaZZ v K, Komenského 52, 041 26  Košice

11.

člen

MVDr. Lívia MIHOKOVÁ

vedúca samostatného odboru KR zdravotníctva Košického kraja, 
UN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90  Košice

12.

člen

MVDr. Anna ONDOVÁ

riaditeľka,
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto, Hlinkova 1/C, 040 02  Košice

13.

člen

PhDr. Anna KAČALOVÁ, dipl.z.z.

vedúci operátor,
Krajské operačné stredisko Záchrannej zdravotníckej služby Košice, Komenského 52, 040 01 Košice

14.

člen

Ing. Slavomír KOŽÁR, MBA

vedúci odboru školstva,
Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

15.

člen

Ing. Vladimír PAUCO

poverený riadením odboru sociálnych vecí,
Úrad KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

16.

člen

Ing. Michal MICHALOV, MBA

riaditeľ,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Staničné námestie 9, 040 01 Košice

 

Posledná úprava: 15. 12. 2022, 11:58, Ing. Stella GAČOVÁ