Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

PANDÉMICKÉ STREDISKO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OÚ KOŠICE

P. č.   Funkcia v pandemickom 
 stredisku 
 Titul, meno a priezvisko   pracovisko
1.   predseda  Ing. Jozef LAZÁR, LL.M  prednosta OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
2.   podpredseda  Ing. Dávid MRUKVIA  vedúci odboru KR OÚ Košice,
 Komenského 52, 041 26  Košice
3.   člen  MUDr. Zuzana DIETZOVÁ, PhD.  regionálny hygienik,
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice,
 Ipeľská 1, 040 11  Košice
4.   člen  funkcia člena neobsadená  vedúci referátu zdravotníctva
 a lekár samosprávneho kraja,
 Úrad KSK, Nám. Mar. mieru 1, 042 66  Košice
5.   člen  PhDr. Henrieta MICHALČOVÁ   vedúca oddelenia CO a krízového plánovania
 odboru KR OÚ Košice
 Komenského 52, 041 26  Košice
6.   člen  prof. MUDr. Ivan SCHRÉTER, CSc.  prednosta infekčnej kliniky UN L. Pasteura
 Rastislavova 43, 041 90  Košice
7.   člen  pplk. Ing. Štefan NÉMETH  riaditeľ operačného odboru KR PZ SR
 Kuzmányho 8, 041 02  Košice
8.   člen  plk. Ing. Albert NOVÁK  samostatný odborný inšpektor KR HaZZ
 Komenského 52, 041 26  Košice
9.   člen  MVDr. Lívia MIHOKOVÁ  vedúca samostatného odboru KR zdravotníctva Košického kraja UN L. Pasteura 
 Rastislavova 43, 041 90  Košice
10.   člen  MVDr. Anna ONDOVÁ  riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy 
 Košice - mesto, Hlinkova 1/C, 040 02  Košice

Posledná úprava: 20. 12. 2019, 08:12, Ing. Ivan UHLIARIK