Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Plán rozvoja okresu Bardejov

Plán rozvoja

Plán rozvoja NRO Bardejov - konsolidované znenie (PDF, 3 MB)

Dodatok č. 1 k PR NRO Bardejov (PDF, 600 kB)

Metodika poskytovania monitorovania a hodnotenia RP platná od 20.2.2024 (PDF, 1 MB)

Štatút a rokovací poriadok RV NRO platný od 8.2.2024 (PDF, 355 kB)

336/2015 Z. z. - Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 276 kB)

Zápisnice zo zasadnutí RV NRO Bardejov

Zápisnica o hlasovaní per rollam RV NRO Bardejov - 24.05.2024 (PDF, 583 kB)

Zápisnica z rokovania RV NRO Bardejov 15.03.2024 - Dodatok č.1 k plánu rozvoja (PDF, 6 MB)

Zápisnica z rokovania RV NRO Bardejov - 03.08.2023 - hodnotenie Žiadosti o RP (PDF, 3 MB)

Zápisnica o hlasovaní per rollam RV NRO Bardejov - 19. 06. 2023 - Hodnotiaca správa (PDF, 726 kB)

Zápisnica o hlasovaní per rollam RV NRO Bardejov - 12.05.2023 (PDF, 4 MB)

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok

ROK 2024

Výzva 01/OÚBJ/2024 (PDF, 392 kB)

Príloha č. 1 – Vzor žiadosti o poskytnutie RP (DOCX, 125 kB)

Príloha č. 2 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (DOCX, 51 kB)

Príloha č. 3a - Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie RP (DOCX, 50 kB)

Príloha č. 3b - Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie RP - po doplnení (DOCX, 31 kB)

Príloha č. 4 - Vzor hodnotiaceho hárku člena RV pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie RP (XLSX, 26 kB)

ROK 2023

Výzva 1/OÚBJ/2023 - ukončené (PDF, 340 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 1/OÚBJ/2023 (PDF, 235 kB)

Príloha č. 1 k Výzve - Vzor žiadosti o poskytnutie RP (DOCX, 154 kB)

Príloha č. 2 k Výzve - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (DOCX, 35 kB)

Príloha č. 3 k Výzve - Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie RP
(DOCX, 38 kB)

Príloha č. 4 k Výzve - Hodnotiaci hárok člena RV pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie RP (XLSX, 26 kB)

Príloha č. 5 k Výzve - Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II (PDF, 910 kB)

Príloha č. 6 k Výzve - Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 2 MB)

Príloha č. 7 k Výzve - Príručka pre žiadateľa o RP (PDF, 1 MB)

Príloha č. 8 k Výzve - Metodické usmernenie PMÚ - Jediný podnik (PDF, 899 kB)

Návod na podanie cez UPVS pre RP_Okresný úrad Bardejov (PDF, 1 MB)

Voľby členov RV NRO Bardejov

Výzva na nomináciu člena riadiaceho výboru NRO Bardejov - Zástupca obcí a mesta (PDF, 502 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcu obcí a mesta patriacich do okresu Bardejov za člena RV NRO Bardejov (PDF, 415 kB)

Výzva na nomináciu člena riadiaceho výboru NRO Bardejov za SOCIÁLNU OBLASŤ (PDF, 280 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Bardejov za sociálnu oblasť za člena RV NRO Bardejov (PDF, 432 kB)

Výzva na nomináciu člena riadiaceho výboru NRO Bardejov za EKONOMICKÚ OBLASŤ (PDF, 279 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Bardejov za ekonomickú oblasť za člena RV NRO Bardejov (PDF, 435 kB)