Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Plán rozvoja okresu Bardejov

ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK - RV NRO BARDEJOV (PDF, 359 kB)

ROZHODNUTIE ZRIADENIA - RV NRO BARDEJOV (PDF, 215 kB)

Plán rozvoja NRO Bardejov (PDF, 3 MB)

336/2015 Z. z. - Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov (PDF, 276 kB)

Zápisnice zo zasadnutí RV NRO Bardejov

Zápisnica z rokovania RV NRO Bardejov - 03.08.2023 - hodnotenie Žiadosti o RP (PDF, 3 MB)

Zápisnica o hlasovaní per rollam RV NRO Bardejov - 19. 06. 2023 - Hodnotiaca správa (PDF, 726 kB)

Zápisnica o hlasovaní per rollam RV NRO Bardejov - 12.05.2023 (PDF, 4 MB)

Výzva na predkladanie žiadostí o regionálny príspevok

Výzva 1/OÚBJ/2023 - ukončené (PDF, 340 kB)

Register doručených žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku k Výzve č. 1/OÚBJ/2023 (PDF, 235 kB)

Príloha č. 1 k Výzve - Vzor žiadosti o poskytnutie RP (DOCX, 154 kB)

Príloha č. 2 k Výzve - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu (DOCX, 35 kB)

Príloha č. 3 k Výzve - Vzor kontrolného listu k žiadosti o poskytnutie RP
(DOCX, 38 kB)

Príloha č. 4 k Výzve - Hodnotiaci hárok člena RV pre posudzovanie žiadosti o poskytnutie RP (XLSX, 26 kB)

Príloha č. 5 k Výzve - Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti II (PDF, 910 kB)

Príloha č. 6 k Výzve - Schéma minimálnej pomoci na podporu NRO v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby (PDF, 2 MB)

Príloha č. 7 k Výzve - Príručka pre žiadateľa o RP (PDF, 1 MB)

Príloha č. 8 k Výzve - Metodické usmernenie PMÚ - Jediný podnik (PDF, 899 kB)

Návod na podanie cez UPVS pre RP_Okresný úrad Bardejov (PDF, 1 MB)

Voľby členov RV NRO Bardejov

Výzva na nomináciu člena riadiaceho výboru NRO Bardejov - Zástupca obcí a mesta (PDF, 502 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcu obcí a mesta patriacich do okresu Bardejov za člena RV NRO Bardejov (PDF, 415 kB)

Výzva na nomináciu člena riadiaceho výboru NRO Bardejov za SOCIÁLNU OBLASŤ (PDF, 280 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Bardejov za sociálnu oblasť za člena RV NRO Bardejov (PDF, 432 kB)

Výzva na nomináciu člena riadiaceho výboru NRO Bardejov za EKONOMICKÚ OBLASŤ (PDF, 279 kB)

Oznámenie o výsledku volieb zástupcov sociálno-ekonomických partnerov patriacich do NRO Bardejov za ekonomickú oblasť za člena RV NRO Bardejov (PDF, 435 kB)