Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2023, piatok
 

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

PPÚ Ohradzany

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Ohradzany (PDF, 316 kB)
PPÚ Ňagov

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 1 (PDF, 2 MB)

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 2 (PDF, 692 kB)

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 3 (PDF, 2 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 1 - 258 (PDF, 36 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 259 - 310 (PDF, 41 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 311 - 405 (PDF, 43 MB)

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ňagov (PDF, 507 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 1 (PDF, 2 MB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 2 (PDF, 619 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 3 (PDF, 2 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ňagov (PDF, 659 kB)

 

  


PPÚ Hažín nad Cirochou

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Hažín nad Cirochou (Technická správa) (PDF, 29 MB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 391 kB)

Mapa všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 1 (PDF, 9 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 2 (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 3 (PDF, 2 MB)
JPÚ Humenné - lokalita Dubník

Nariadanie konania o začatí jednodnuchých pozemkových úprav v k.ú. Humenné lokalita Dubník (PDF, 2 MB)

Oznámenie_o_konaní_ustanovujúceho_zhromaždenia_účastníkov_pozemkových_úprav_v_kú_Humenné_Dubník (PDF, 1 MB)

PPÚ Karná

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Karná (PDF, 273 kB)

PPÚ Hudcovce

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Hudcovce (PDF, 277 kB)
PPÚ Hrubov

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Hrubov
(PDF, 319 kB)

Informácia pre účastníkov konania PÚ Hrubov (PDF, 355 kB) 

PPÚ Klenová

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (PDF, 202 kB)PPÚ Parihuzovce

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov k.ú. Parihuzovce verejná vyhláška (PDF, 627 kB)

Písomná časť platných zásad umiestnenia nových pozemkov k.ú. Parihuzovce (PDF, 171 kB)

Grafická  časť platných zásad umiestnenia nových pozemkov k.ú. Parihuzovce (PDF, 472 kB)

PPÚ Brekov

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Brekov (PDF, 1 MB)
PPÚ Volica

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov k.ú. Volica verejná vyhláška (PDF, 949 kB)

Písomná časť platných zásad umiestnenia nových pozemkov k.ú. Volica (PDF, 332 kB)

Grafická  časť platných zásad umiestnenia nových pozemkov k.ú. Volica (PDF, 442 kB)
PPÚ Stakčínska Roztoka

Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Stakčínska Roztoka (PDF, 527 kB)

Obvod  pozemkových úprav v k.ú. Stakčínska Roztoka (mapová príloha rozhgodnutia) (PDF, 147 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Informácia o začatí pozemkových úprav v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Stakčínska Roztoka (PDF, 295 kB)