Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy  |  Vzory tlačív

PPÚ Nižné Ladičkovce

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Nižné Ladičkovce (PDF, 279 kB)

PPÚ Černina

Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav Černina (PDF, 301 kB)

Informovanie účastníkov o pripravovanom konaní pozemkových úprav v obci Černina (PDF, 3 MB)
PPÚ Hankovce

Nariadenie prípravného konania o začatí pozemkových úprav Hankovce (PDF, 797 kB)

PPÚ Ohradzany

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Ohradzany (PDF, 316 kB)

PPÚ Parihuzovce

Schválenie vykonania PPÚ Parihuzovce (PDF, 1 MB)

 
PPÚ Ňagov

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 1 (PDF, 2 MB)

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 2 (PDF, 692 kB)

Mapa VZFU v k. ú. Ňagov č. 3 (PDF, 2 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 1 - 258 (PDF, 36 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 259 - 310 (PDF, 41 MB)

Technická správa VZFU v k. ú. Ňagov  str. 311 - 405 (PDF, 43 MB)

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ňagov (PDF, 507 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 1 (PDF, 2 MB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 2 (PDF, 619 kB)

Mapa funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav č. 3 (PDF, 2 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ňagov (PDF, 659 kB)

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Ňagov (PDF, 231 kB)

 

   

PPÚ Hažín nad Cirochou

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav v k.ú. Hažín nad Cirochou (Technická správa) (PDF, 29 MB)

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 391 kB)

Mapa všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 1 (PDF, 9 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 2 (PDF, 3 MB)

Schválenie registra pôvodného stavu v k.ú. Hažín nad Cirochou príloha č. 3 (PDF, 2 MB)

JPÚ Humenné - lokalita Dubník

Nariadanie konania o začatí jednodnuchých pozemkových úprav v k.ú. Humenné lokalita Dubník (PDF, 2 MB)

Oznámenie_o_konaní_ustanovujúceho_zhromaždenia_účastníkov_pozemkových_úprav_v_kú_Humenné_Dubník (PDF, 1 MB)

PPÚ Karná

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Karná (PDF, 273 kB)

PPÚ Hudcovce

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) v k.ú. Hudcovce (PDF, 277 kB)
PPÚ Hrubov

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Hrubov
(PDF, 319 kB)

Informácia pre účastníkov konania PÚ Hrubov (PDF, 355 kB) 

PPÚ Klenová

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (PDF, 202 kB)PPÚ Ptičie

Nariadenie konania o začatí pozemkových uprav v k.u. Ptičie (PDF, 316 kB)

 

 

PPÚ Brekov

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Brekov (PDF, 1 MB)
PPÚ Volica

Nariadenie vykonania projektu PÚ Volica_Vyhláška (PDF, 231 kB)

Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní PPU Volica_príloha k nariadeniu (PDF, 13 MB)
PPÚ Stakčínska Roztoka

Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v k.ú. Stakčínska Roztoka (PDF, 527 kB)

Obvod  pozemkových úprav v k.ú. Stakčínska Roztoka (mapová príloha rozhgodnutia) (PDF, 147 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Informácia o začatí pozemkových úprav v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Stakčínska Roztoka (PDF, 295 kB)

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - zvolanie zhromaždenia účastníkov PU v katastrálnom území Stakčínska Roztoka (PDF, 292 kB)
PPÚ Pichne

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Pichne (PDF, 198 kB)