Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

PPÚ Mokrý Háj

06/05/2024

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní bol zverejnený Verejnou
vyhláškou č.06/2024 č.j.: OU-SE-PLO/2024/001421 z 3.5.2024 v termíne od 6.5.2024 po dobu 30dní. (PDF, 2 MB)

Príloha (ZIP, 22 MB)

21/12/2022

Zásady umiestnenia nových pozemkov boli vyhlásené za platné k 9.12.2022 Verejnou vyhláškou č. 41/2022 (PDF, 3 MB)

28/09/2022

Zásady umiestnenia nových pozemkov PPÚ Mokrý Háj boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.29/2022 z 28.9.2022 (PDF, 671 kB)

P1 (PDF, 637 kB)

P2 (PDF, 2 MB)

P3 (PDF, 446 kB)

01/08/2022

Všeobecné zásady funkčného usporiadania Projektu pozemkových úprav v k.ú. Mokrý Háj boli schválené Verejnou vyhláškou č.j. OU-SE-PLo-2022/004609-007 z 29.7.2022 (PDF, 986 kB)

07/06/2022

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu pozemkových úprav v k.ú. Mokrý Háj boli zverejnené Verejnou vyhláškou č.13/2022 dňa 7.6.2022. (PDF, 166 kB)

838284_P1_VZFU_VNZ_MFUU (PDF, 1 MB)

05/05/2022

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Mokrý Háj bol schválený  č.j. OU-SE-PLO-2022/001013-643 z 5.5.2022, zverejnený Verejnou vyhláškou č.10/2022. (PDF, 165 kB)

11/02/2022

PDF (PDF, 68 kB)   PDF (PDF, 346 kB)   PDF (PDF, 488 kB)   PDF (PDF, 659 kB)   PDF (PDF, 716 kB)   PDF (PDF, 710 kB)   PDF (PDF, 649 kB)   PDF (PDF, 780 kB)   PDF (PDF, 900 kB)   PDF (PDF, 452 kB)   PDF (PDF, 876 kB)   PDF (PDF, 41 kB)   PDF (PDF, 3 MB)   PDF (PDF, 4 MB)   PDF (PDF, 165 kB)

Register pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k.ú. Mokrý Háj  bol zverejnený Verejnou vyhláškou č.1/2022 z 9.2.2022

03/08/2021

PDF (PDF, 13 kB)   PDF (PDF, 23 kB)   PDF (PDF, 38 kB)   PDF (PDF, 26 kB)   PDF (PDF, 340 kB)

Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Mokrý Háj

12/10/2020

PDF (PDF, 546 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil pozemkové úpravy katastrálnom území Mokrý Háj Verejnou vyhláškou č.16/2020 z 7.10.2020 pod č.j. OU –SE-PLO-2020/013045-001