Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

PPU Skalica

01/12/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Skalica


- Vedúci projektu :Ing. Jana Vallová
- Spracovateľ: GEODÉZIA Bratislava a.s., GEOSPOL s.r.o., Senica- Nariadenie PÚ : z 3.9.1992
-Register pôvodného stavu schválený: Vyhláškou č.26 z 13.9.1994
-Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia zverejnené: Vyhláškou č.73/95 z 3.4.1995, schválené: Vyhláškouč.99/95 dňa 2.5.1995
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov zverejnené: Vyhláškou č.109/95 z 22.5.1995, schválené: 17.8.1995 na Zhromaždení účastníkov PPÚ
Vypracovaný projekt PÚ- Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu schválený: Rozhodnutím PPÚ-102/2001/V z 15.2.2001, právoplatný: 20.3.2001
Rozhodnutie o nariadení vykonania PPÚ: č.j PPÚ04/2002 z 24.4.2002
Rozhodnutie o schválení vykonania PPÚ : č.j 99/05/KOC z 28.1.2005, právoplatné:18.2.2005
Zápis PPÚ v k.ú. Skalica do katastra nehnuteľností na SK Skalica dňa 2.8.2005

Schválenie vykonania projektu (PDF, 69 kB)