Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Register pozemkových spoločenstiev

O registri pozemkových spoločenstiev-

Do registra spoločenstiev možno nahliadnuť na stránke forestportal v časti „Verejné registre“  link  - https://gis.nlcsk.org/registre/.