Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Register pozemkových spoločenstiev

Náplň činnosti odboru  |  Vzory tlačív  |  Zákon o nájme  |  Úradná tabuľa odboru  |  Projekty pozemkových úprav  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Legislatíva

O registri pozemkových spoločenstiev-

Do registra spoločenstiev možno nahliadnuť na stránke forestportal v časti „Verejné registre“  link  - https://gis.nlcsk.org/registre/.